Folyamatban

Az ellenállóbb európai erdőkért

A FORWARDS projekt egy olyan páneurópai monitoring és értékelő eszközt hoz létre – a ForestWard Observatory-t –, amely képes lesz bemutatni a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatását, és segíteni a döntéshozókat az erdőgazdálkodási döntések meghozatalában.

Bővebben...

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...

Jobb döntések a biodiverzitás és az emberek érdekében

Hogyan tudjuk megérteni és befolyásolni a biodiverzitást érintő döntéshozatali folyamatokat?

Bővebben...

Éghajlatváltozás okozta egészségügyi veszélyek enyhítése

Az éghajlat, az egészség és az ökoszisztémák közötti kapcsolatrendszert vizsgáljuk.

Bővebben...

Integrált városi élelmiszerellátás

A városi élelmezési környezet fejlesztése – kulturálisan megfelelő, megfizethető, természetbarát módon előállított élelmiszerekkel.

Bővebben...

Egészséges, fenntartható étkezési szokások kialakítása

A táplálkozási szokások és az étkezési minták egészségügyi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait befolyásoló tényezőket vizsgáljuk.

Bővebben...

Ökológiailag fenntartható tápanyag-gazdálkodás

Milyen innovációk segítik, hogy 2030-ra legalább 20%-kal csökkenjen a műtrágyahasználat Európában?

Bővebben...

Science Service a biodiverzitásért

A biológiai sokféleség csökkenése korunk egyik legsúlyosabb és legösszetettebb kihívása.

Bővebben...

Civil társadalomtudomány, fiatalok, befogadás

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

Az Európában alulhasznosított termesztett növények számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak.

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a felelősségteljes kutatás és innováció érdekében.

Bővebben...

Innovatív szerződések a kíméletes gazdálkodásért

Hatékonyabb szerződéses megoldásokra van szükség a környezetkímélő gazdálkodás ösztönzésére.

Bővebben...

Lezárult

EU-Citizen.Science

Az állampolgári vagy közösségi tudomány olyan újításokat keres, amelyek társadalmi és szakpolitikai kihívások megoldása mellett tudományos kérdésekre is választ adnak.

Bővebben...

FIT4FOOD2030

A FIT4FOOD2030 keretében célunk a kutatási és innovációs rendszer refromjával hozzájárulni ahhoz, hogy az európai élelmezési rendszer minél fenntarthatóbban működjön és felkészüljön a jövő kihívásaira.

Bővebben...

DYNAVERSITY

Dinamikus vetőmag-hálózatok az európai változatosság érdekében

Bővebben...

OpenNESS

Az OpenNESSben a természeti tőke és az ökoszisztéma szolgáltatások fogalmait alkalmazva kutattuk a Homokhátság jövőjét.

Bővebben...

TRANSIT

A TRANSIT projektben esettanulmányokon keresztül tárjuk fel a társadalmi innováció dinamikáját.

Bővebben...

QuESSA

A QuESSA során a mezőgazdasági tájak féltermészetes élőhelyei által biztosított hasznokat, ökoszisztéma-szolgáltatásokat értékeltük.

Bővebben...

SciCafe 2.0

A SciCafe 2.0 során IT-megoldásokat kutattunk és fejlesztettünk az állampolgárok és a tudomány együttműködésének támogatására.

Bővebben...

EKLIPSE

Célunk, hogy kialakítsunk egy mechanizmust, mellyel a környezetet érintő döntések az elérhető legjobb tudásra épülhetnek.

Bővebben...

InSPIRES

Az InSPIRES projektben a science shopok fejlesztése a célunk.

Bővebben...

TRUE

A TRUE projektben a hüvelyes növények értékláncát fejlesztjük.

Bővebben...

FoTRRIS

A FotRRIS célja az, hogy feltérképezze a Felelősségteljes Kutatás és Innováció felé vezető utakat.

Bővebben...

CLIMSAVE

A CLIMSAVE az egyes nemzetek klímapolitikájának felmérését és értékelését tűzte ki célul.

Bővebben...

PERARES

A PERARES projekt célja a kutatás társadalmi elkötelezettségének, és a kutatóhelyek és civil szerzetek közti együttműködések növelése.

Bővebben...

Sparks

A Sparks célja az, hogy megmutassa az európai embereknek, hogy hogyan vehetnek részt a tudomány és az innováció folyamataiban.

Bővebben...