CLIMSAVE

A CLIMSAVE az egyes nemzetek klímapolitikájának felmérését és értékelését tűzte ki célul.

Miről van szó?

A CLIMSAVE a Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe projekt nevének rövidítése.

Értékelési kerete a DPSIR (Hajtóerők-Terhelés-Állapot-Hatás-Válasz) modell és a Millennium Ecosystem Assessment ökoszisztéma-szolgáltatások koncepciójának újszerű ötvözésén alapul.

A CLIMSAVE integrált értékelő felületek létrehozásával meghatározza a klímaváltozás veszélyeinek gócpontjait. Ez a web-alapú, felhasználóbarát, és elsősorban az érintett felek számára létrehozott értékelő felület lehetőséget biztosít az egyes alkalmazkodási stratégiák értékelésére, azok költséghatékonysága, haszna és a lehetséges konfliktusok mérlegelésével.

A projekt partnerei ezen felül számos regionális és európai szintű műhelybeszélgetést szerveznek, amelyek célja, hogy biztosítsák a CLIMSAVE módszereinek többszintű alkalmazhatóságát, illetve teret adjanak az együttműködésnek és a közös tanulásnak is.

A projekt speciális céljai:

  • a klímaváltozásra és az ahhoz való adaptációra irányuló kutatások számára olyan módszertan kidolgozása, amely az érintettek szempontjait hatékonyan tudja integrálni,
  • a közpolitikák és a közigazgatás szerkezetének vizsgálata az alkalmazkodási képességek meghatározása céljából,
  • integrált értékelő felület létrehozása a klímaváltozás hatásainak és veszélyeinek többszintű, interaktív szimulálására/megjelenítésére a kulcságazatok egymás közötti visszacsatolási lehetőségeinek megteremtésével,
  • a klímahatás és alkalmazkodás értékelésének integrált részeként kifejleszteni egy innovatív módszert a szcenáriók fejlesztésére és elemzésére,
  • kifejleszteni és alkalmazni egy keretet az alkalmazkodási stratégiák költséghatékonyságának elemzésére, szem előtt tartva a bizonytalan körülményeket, és
  • meghatározni az érzékenységi pontokat, a klímahatások mértékén és a szektorokon átnyúló adaptív képességeken keresztül.

Még több infó:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...

Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak - pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás - fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

Bővebben...

EU-Citizen.Science

Az állampolgári vagy közösségi tudomány olyan újításokat keres, amelyek társadalmi és szakpolitikai kihívások megoldása mellett tudományos kérdésekre is választ adnak.

Bővebben...

DYNAVERSITY

Dinamikus vetőmag-hálózatok az európai változatosság érdekében

Bővebben...