CLIMSAVE

A CLIMSAVE az egyes nemzetek klímapolitikájának felmérését és értékelését tűzte ki célul.

Miről van szó?

A CLIMSAVE a Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe projekt nevének rövidítése.

Értékelési kerete a DPSIR (Hajtóerők-Terhelés-Állapot-Hatás-Válasz) modell és a Millennium Ecosystem Assessment ökoszisztéma-szolgáltatások koncepciójának újszerű ötvözésén alapul.

A CLIMSAVE integrált értékelő felületek létrehozásával meghatározza a klímaváltozás veszélyeinek gócpontjait. Ez a web-alapú, felhasználóbarát, és elsősorban az érintett felek számára létrehozott értékelő felület lehetőséget biztosít az egyes alkalmazkodási stratégiák értékelésére, azok költséghatékonysága, haszna és a lehetséges konfliktusok mérlegelésével.

A projekt partnerei ezen felül számos regionális és európai szintű műhelybeszélgetést szerveznek, amelyek célja, hogy biztosítsák a CLIMSAVE módszereinek többszintű alkalmazhatóságát, illetve teret adjanak az együttműködésnek és a közös tanulásnak is.

A projekt speciális céljai:

  • a klímaváltozásra és az ahhoz való adaptációra irányuló kutatások számára olyan módszertan kidolgozása, amely az érintettek szempontjait hatékonyan tudja integrálni,
  • a közpolitikák és a közigazgatás szerkezetének vizsgálata az alkalmazkodási képességek meghatározása céljából,
  • integrált értékelő felület létrehozása a klímaváltozás hatásainak és veszélyeinek többszintű, interaktív szimulálására/megjelenítésére a kulcságazatok egymás közötti visszacsatolási lehetőségeinek megteremtésével,
  • a klímahatás és alkalmazkodás értékelésének integrált részeként kifejleszteni egy innovatív módszert a szcenáriók fejlesztésére és elemzésére,
  • kifejleszteni és alkalmazni egy keretet az alkalmazkodási stratégiák költséghatékonyságának elemzésére, szem előtt tartva a bizonytalan körülményeket, és
  • meghatározni az érzékenységi pontokat, a klímahatások mértékén és a szektorokon átnyúló adaptív képességeken keresztül.

Még több infó:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

DYNAVERSITY

Dinamikus vetőmag-hálózatok az európai változatosság érdekében

Bővebben...

OpenNESS

Az OpenNESSben a természeti tőke és az ökoszisztéma szolgáltatások fogalmait alkalmazva kutattuk a Homokhátság jövőjét.

Bővebben...

TRANSIT

A TRANSIT projektben esettanulmányokon keresztül tárjuk fel a társadalmi innováció dinamikáját.

Bővebben...

QuESSA

A QuESSA során a mezőgazdasági tájak féltermészetes élőhelyei által biztosított hasznokat, ökoszisztéma-szolgáltatásokat értékeltük.

Bővebben...