CLIMSAVE

A CLIMSAVE az egyes nemzetek klímapolitikájának felmérését és értékelését tűzte ki célul.

Miről van szó?

A CLIMSAVE a Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe projekt nevének rövidítése.

Értékelési kerete a DPSIR (Hajtóerők-Terhelés-Állapot-Hatás-Válasz) modell és a Millennium Ecosystem Assessment ökoszisztéma-szolgáltatások koncepciójának újszerű ötvözésén alapul.

A CLIMSAVE integrált értékelő felületek létrehozásával meghatározza a klímaváltozás veszélyeinek gócpontjait. Ez a web-alapú, felhasználóbarát, és elsősorban az érintett felek számára létrehozott értékelő felület lehetőséget biztosít az egyes alkalmazkodási stratégiák értékelésére, azok költséghatékonysága, haszna és a lehetséges konfliktusok mérlegelésével.

A projekt partnerei ezen felül számos regionális és európai szintű műhelybeszélgetést szerveznek, amelyek célja, hogy biztosítsák a CLIMSAVE módszereinek többszintű alkalmazhatóságát, illetve teret adjanak az együttműködésnek és a közös tanulásnak is.

A projekt speciális céljai:

  • a klímaváltozásra és az ahhoz való adaptációra irányuló kutatások számára olyan módszertan kidolgozása, amely az érintettek szempontjait hatékonyan tudja integrálni,
  • a közpolitikák és a közigazgatás szerkezetének vizsgálata az alkalmazkodási képességek meghatározása céljából,
  • integrált értékelő felület létrehozása a klímaváltozás hatásainak és veszélyeinek többszintű, interaktív szimulálására/megjelenítésére a kulcságazatok egymás közötti visszacsatolási lehetőségeinek megteremtésével,
  • a klímahatás és alkalmazkodás értékelésének integrált részeként kifejleszteni egy innovatív módszert a szcenáriók fejlesztésére és elemzésére,
  • kifejleszteni és alkalmazni egy keretet az alkalmazkodási stratégiák költséghatékonyságának elemzésére, szem előtt tartva a bizonytalan körülményeket, és
  • meghatározni az érzékenységi pontokat, a klímahatások mértékén és a szektorokon átnyúló adaptív képességeken keresztül.

Még több infó:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...