Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Az EU Horizont 2020 programja azért finanszírozza a YouCount projektet, hogy Európa-szerte összegyűjtse a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett fiatalok megélt tapasztalatait, és ezt kombinálva, a társadalmi kirekesztés és befogadás társadalomtudományi tudásával új ismereteket és innovációkat hozzon létre a kirekesztés által veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadásának javítására.

A YouCount projektben tehát a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok és a társadalmi kirekesztést kutató társadalomtudósok közös kutatócsapatokat formálnak Európa kilenc országában, és közösen dolgoznak a fiatalok társadalmi kirekesztésének, illetve befogadásának témáján. Mindezt az ún. civil társadalomtudomány (citizen social science, röviden: CSS) keretében végzik, amelyben különféle társadalomtudományi módszerekkel együtt dolgoznak a társ-kutatók, köztük a mobil applikációs adatgyűjtés nyújtotta lehetőségekkel is élve. A fiatalok tehát társalkotóivá válnak a tudományos kutatásnak és tudásteremtésnek.

A YouCount projekt a 15-29 éves korosztály bevonására törekszik. A fiatalok és a kutatók mellett további szakmai és szakpolitikai érintettek bevonását is célozza a projekt. Ennek érdekében az ún. living lab (valóságlabor) koncepciót követi. Ahogy a valóságlabor neve is tükrözi, a tudományos igényű és gyakorlati relevanciájú tudásteremtés konkrét helyszíneken, konkrét problémákkal és konkrét megoldásokkal foglalkozik mind a kilenc részt vevő országban. A cél a fiatalok társadalmi kirekesztésének megértésén túl tehát a valódi problémamegoldás az érintett fiatalokkal és a szélesebb szakmai érintetti körrel közösen. A YouCount ettől azt is reméli, hogy innovatív megoldások születnek mind a kilenc helyszínen, amiből az ifjúsági, szociálpolitikai és esélyegyenlőségi szakpolitikák egyaránt új tudást és ötleteket meríthetnek majd a veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadásának javítása érdekében.

Az ESSRG kutatói az adatelemzési munkacsomag koordinálását végzik a projektben. Kontakt személy: Pataki György

Ugyancsak az ESSRG kutatói fogják össze azokat a mester szakos és doktori kutatást végző fiatal kutatókat, akik bekapcsolódnak a projektbe. Kontakt személy: Czeglédi Alexandra

Az ESSRG magyar partnerként két esettanulmányt is vállalt a YouCount projektben. Mindkettő esetében egy-egy hazai partnerrel működünk együtt, akik az esetek helyszínein dolgoznak együtt a bekapcsolódó fiatal civil kutatókkal, s akiket a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok közül verbuválnak.

Az egyik eset partnere a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpontjának kutatói, akik a YouCount keretében létrehozták a „Közös Jelek Valóságlabort”. A szegedi kutatók a szegedi hallássérült fiatalokkal dolgoznak együtt annak érdekében, hogy a hallássérült fiatalok autonóm, felnőtt, teljes élet felé való törekvésének lehetőségeiről közösen gondolkodjanak, és közös akciókat szervezzenek. Kontakt személy: Mihók Barbara

A másik hazai eset partnere a PARforum kutatócsapata és a Siklósbodonyért Egyesület, akik hosszú ideje dolgoznak együtt Siklósbodonyban, egy elszigetelt, 150 fős, baranyai faluban élőkkel. A közös munka itt a helyiek mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható víziójának gyakorlatba ültetéséről szól, melyben a hazai permakultúra mozgalom (a MAPER) szakértői támogatják a siklósbodonyi lakosokat. Kontakt személy: Bartáné Somogyi Gina és Oblath Márton

A projekt ismertetőjét itt, az esettanulmányokat pedig itt tekintheti meg.

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatja (szerződésszáma: 101005931).

Ki felel érte?


Czeglédi Alexandra


Mihók Barbara

Oblath Márton

Bartáné Somogyi Gina

Gébert Judit

Juhász Judit

Projektek

Összes megtekintése »

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...

Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak - pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás - fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

Bővebben...