TRANSIT

A TRANSIT projektben esettanulmányokon keresztül tárjuk fel a társadalmi innováció dinamikáját.

Miről van szó?

A TRANSIT (Transformative Social Innovation Theory) olyan társadalmi innovációs elmélet megalkotására törekszik, amely nemcsak a tudomány, hanem a szakpolitikai döntéshozatal, a társadalmi vállalkozók és egyéb felhasználók számára is hasznos. Célunk feltárni azokat a folyamatokat, társadalmi gyakorlatokat, új ötleteket, gondolkodási sémákat, szabályokat, társas viszonyokat és termékeket, amelyek transzformatív változásokhoz vezetnek.

 

 

Ez miért fontos?

A társadalmi innovációk a legégetőbb társadalmi kihívások megoldásához járulnak hozzá. A kutatás a rendszer szintű változások és a társadalmi innovációk kauzális (ok-okozati) összefüggését vizsgálja meg.

A fő kérdésünk: milyen feltételek mellett vezetnek rendszerszintű változáshoz a társadalmi innovációk? Illetve, a változások szereplőire milyen módon hatnak a transzformatív innovációs folyamatok?

A projekt a rendszerinnováció és a fenntarthatósági átmenet értelmezési kereteit használva kvalitatív esettanulmányok és kvantitatív meta-elemzés alapján megalapozó és összehasonlító kutatást végez. A projekt eredményei alapján kapacitásfejlesztési eszközöket is létrehoz szakpolitikai döntéshozók, civil szervezetek és társadalmi vállalkozók bevonásával.

További infók:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...