TRANSIT

A TRANSIT projektben esettanulmányokon keresztül tárjuk fel a társadalmi innováció dinamikáját.

Miről van szó?

A TRANSIT (Transformative Social Innovation Theory) olyan társadalmi innovációs elmélet megalkotására törekszik, amely nemcsak a tudomány, hanem a szakpolitikai döntéshozatal, a társadalmi vállalkozók és egyéb felhasználók számára is hasznos. Célunk feltárni azokat a folyamatokat, társadalmi gyakorlatokat, új ötleteket, gondolkodási sémákat, szabályokat, társas viszonyokat és termékeket, amelyek transzformatív változásokhoz vezetnek.

 

 

Ez miért fontos?

A társadalmi innovációk a legégetőbb társadalmi kihívások megoldásához járulnak hozzá. A kutatás a rendszer szintű változások és a társadalmi innovációk kauzális (ok-okozati) összefüggését vizsgálja meg.

A fő kérdésünk: milyen feltételek mellett vezetnek rendszerszintű változáshoz a társadalmi innovációk? Illetve, a változások szereplőire milyen módon hatnak a transzformatív innovációs folyamatok?

A projekt a rendszerinnováció és a fenntarthatósági átmenet értelmezési kereteit használva kvalitatív esettanulmányok és kvantitatív meta-elemzés alapján megalapozó és összehasonlító kutatást végez. A projekt eredményei alapján kapacitásfejlesztési eszközöket is létrehoz szakpolitikai döntéshozók, civil szervezetek és társadalmi vállalkozók bevonásával.

További infók:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

FIT4FOOD2030

A FIT4FOOD2030 keretében célunk a kutatási és innovációs rendszer refromjával hozzájárulni ahhoz, hogy az európai élelmezési rendszer minél fenntarthatóbban működjön és felkészüljön a jövő kihívásaira.

Bővebben...

DYNAVERSITY

Dinamikus vetőmag-hálózatok az európai változatosság érdekében

Bővebben...

OpenNESS

Az OpenNESSben a természeti tőke és az ökoszisztéma szolgáltatások fogalmait alkalmazva kutattuk a Homokhátság jövőjét.

Bővebben...

QuESSA

A QuESSA során a mezőgazdasági tájak féltermészetes élőhelyei által biztosított hasznokat, ökoszisztéma-szolgáltatásokat értékeltük.

Bővebben...