Egészséges, fenntartható étkezési szokások kialakítása

A táplálkozási szokások és az étkezési minták egészségügyi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait befolyásoló tényezőket vizsgáljuk.

Transzdiszciplináris megközelítéssel, több szinten (mikro-, mezo-, makro) igyekszik megoldásokat kínálni az ember és természeti környezet egészségét támogatóétkezési szokások kialakításához.

A PLAN’EAT 9 ‘Living Lab’-ből és egy brüsszeli ‘Policy Lab’-ből álló, egész EU-ra kiterjedő hálózatban együttműködve hoz létre adatokat és dolgoz ki javaslatokat. A 9 európai ‘Living Lab’ az európai társadalom eltérő csoportjaival tervez dolgozni összpontosít: életkor, kultúra, egészségi állapot és társadalmi-gazdasági helyzet szerint. A projekt négy fő lépést foglal magában, amelyek egymásra épülnek:

  • A 9 európai régió 9 különböző célcsoportjának táplálkozási szokásainak és élelmezési környezetének feltérképzése.
  • A táplálkozási magatartást makro- (élelmezésirendszer), mezo- (élelmezési-környezet) és mikro- (egyén) szinten befolyásoló tényezők és mozgatórugók mélyreható vizsgálata.
  • True Cost Accounting módszertan és adatbázis létrehozása, amely bemutatja a jelenlegi és jövőbeli emberi táplálkozás gazdasági, társadalmi, egészségügyi, és környezeti hatásait, beleértve a hatások közötti szinergiákat és ellentmondásokat is.
  • Szakpolitikai ajánlások, javaslatcsomagok kidolgozása az élelmiszerlánc érintettjeinek bevonásával;  a termelőkkel, a fogyasztókkal, az élelmiszeripar szereplőivel, a kiskereskedőkkel, az élelmiszer-szolgáltatókkal és a politikai döntéshozókkal együttműködve. A javaslatcsomag célja, hogy olyan nemzetközi és helyi élelmezéspolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg; amelyek hozzájárulnak egy környezeti szempontonból kevésbé kizsákmányoló élelmiszeripari környezet megteremtéséhez és egészséges étkezési szokások kialakításához az európai lakosság körében.

A PLAN’EAT célkitűzése, hogy 2032-re 58 500 fogyasztó térjen át egészségesebb és fenntarthatóbb táplálkozási mintákra, 20%-kal csökkenjen az idő előtti halálozás, valamint 23%-kal az üvegházhatású gázok kibocsátása a helyi élelmiszer-ellátási láncokban.

Ki felel érte?

Projektek

Összes megtekintése »

Science Service a biodiverzitásért

A biológiai sokféleség csökkenése korunk egyik legsúlyosabb és legösszetettebb kihívása.

Bővebben...

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...