Egészséges, fenntartható étkezési szokások kialakítása

A táplálkozási szokások és az étkezési minták egészségügyi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait befolyásoló tényezőket vizsgáljuk.

Transzdiszciplináris megközelítéssel, több szinten (mikro-, mezo-, makro) igyekszik megoldásokat kínálni az ember és természeti környezet egészségét támogatóétkezési szokások kialakításához.

A PLAN’EAT 9 ‘Living Lab’-ből és egy brüsszeli ‘Policy Lab’-ből álló, egész EU-ra kiterjedő hálózatban együttműködve hoz létre adatokat és dolgoz ki javaslatokat. A 9 európai ‘Living Lab’ az európai társadalom eltérő csoportjaira összpontosít: életkor, kultúra, egészségi állapot és társadalmi-gazdasági helyzet szerint. A projekt négy fő lépést foglal magában, amelyek egymásra épülnek:

  • A 9 európai régió 9 különböző célcsoportjának táplálkozási szokásainak és élelmezési környezetének feltérképzése.
  • A táplálkozási magatartást makro- (élelmezésirendszer), mezo- (élelmezési-környezet) és mikro- (egyén) szinten befolyásoló tényezők és mozgatórugók mélyreható vizsgálata.
  • True Cost Accounting módszertan és adatbázis létrehozása, amely bemutatja a jelenlegi és jövőbeli emberi táplálkozás gazdasági, társadalmi, egészségügyi, és környezeti hatásait, beleértve a hatások közötti szinergiákat és ellentmondásokat is.
  • Szakpolitikai ajánlások, javaslatcsomagok kidolgozása az élelmiszerlánc érintettjeinek bevonásával;  a termelőkkel, a fogyasztókkal, az élelmiszeripar szereplőivel, a kiskereskedőkkel, az élelmiszer-szolgáltatókkal és a politikai döntéshozókkal együttműködve. A javaslatcsomag célja, hogy olyan nemzetközi és helyi élelmezéspolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg; amelyek hozzájárulnak egy környezeti szempontonból kevésbé kizsákmányoló élelmiszeripari környezet megteremtéséhez és egészséges étkezési szokások kialakításához az európai lakosság körében.

A PLAN’EAT célkitűzése, hogy 2032-re 58 500 fogyasztó térjen át egészségesebb és fenntarthatóbb táplálkozási mintákra, 20%-kal csökkenjen az idő előtti halálozás, valamint 23%-kal az üvegházhatású gázok kibocsátása a helyi élelmiszer-ellátási láncokban.

Ki felel érte?

Pózner Vanda

Projektek

Összes megtekintése »

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...

Jobb döntések a biodiverzitás és az emberek érdekében

Megérteni és befolyásolni a biodiverzitást érintő döntéshozatali folyamatokat.

Bővebben...

Éghajlatváltozás okozta egészségügyi veszélyek enyhítése

Az éghajlat, az egészség és az ökoszisztémák közötti kapcsolatrendszert vizsgáljuk.

Bővebben...

Integrált városi élelmiszerellátás

A városi élelmezési környezet fejlesztése – kulturálisan megfelelő, megfizethető, természetbarát módon előállított élelmiszerekkel.

Bővebben...