Vad rokon növényfajok a fenntartható mezőgazdaságért

A vad rokon növények hozzájárulhatnak a változatosabb, fenntarthatóbb és táplálóbb élelmiszerek biztosításához.

A nemesített növények vadon termő rokonait (Crop Wild Relatives − CWR) gyakran tekintik a háziasított növények unokatestvéreinek, tekintettel szoros rokonságukra és a természetes genetikai variáció fontos forrásaként betöltött szerepükre. Ezek a növények segíthetik az európai mezőgazdaság ellenállóbbá és táplálkozási szempontból értékesebbé tételét, egyúttal fontos eszközei a sürgető agroökológiai átmenetnek az egyre változékonyabb éghajlat mellett is a terméshozamok megőrzésének érdekében.

A COUSIN Projekt (Crop Wild Relatives utilisation and conservation for sustainable agriculture) szándéka, hogy a vad rokon fajok Európa-szerte elismertek legyenek az agrobiodiverzitáshoz való hozzájárulásukért, valamint a növénynemesítés értékes forrásaiként, amelyek segíthetik a modern növényfajták éghajlati ellenálló képességének és táplálkozási értékének javítását.

A fő célok a következők:

A vad rokon fajok (CWRs) fenntartható mezőgazdaság megerősítését célzó felhasználási módjainak azonosítása. A COUSIN a CWR-ek felhasználásának öt módját különbözteti meg: nemesítés; természetvédelem; ökoszisztéma-szolgáltatások (pl. degradált területek helyreállítása, beporzók élőhelyei); élelmezésbiztonság;  biológiai kutatás.

Az európai vad rokon fajok megőrzése és nyomon követése szempontjából kiemelt területek felismerése és transzszituatív megőrzésük megvalósítása. A COUSIN projekt öt növényt választott ki (búza, árpa, borsó, saláta és káposztafélék), amelyeket esettanulmányok keretében vizsgál 10 ország bevonásával.

A vad rokon fajok jellemzőinek meghatározása. A vad rokon fajok jelentőségét táplálkozási, egészségügyi és környezeti jellemzőik szerint az érintettek széles köre fogja meghatározni, úgymint tudósok, táplálkozástudományi szakemberek, agronómusok, nemesítők és természetvédők. A vad rokon fajokat fenntartható élelmiszerek, állati takarmányok és nem élelmiszeripari termékek előállítása céljából fogják tesztelni, valamint azért, hogy azonosítsák új, a nemesítés célját szolgáló tulajdonságaikat, például az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal összefüggésben.

A vad fajok felhasználása a növénynemesítéshez. A résztvevők közösen létrehoznak egy szelekciós eszköztárat a vad rokon fajok növénynemesítésben való felhasználására, a vad rokon fajokat bevezetik a kiválasztott növények hivatalos (elő)nemesítési programjaiba. A vad rokon fajok tulajdonságait tartalmazó nemesítés hozzájárul új, ellenálló és kiváló minőségű fajták előállításához (pl. új betegségekkel/kártevőkkel szembeni ellenálló képesség, jobb szárazságtűrés, jobb tápanyag-felhasználási hatékonyság, jobb kombinációs képesség vegyes termesztési rendszerekben, jobb tápértékek).

A vad rokon fajokkal kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása az érintettek számára, a hosszú távú és maximális hatású alkalmazásuk biztosítására.

Képzési programok kidolgozása a vad rokon fajok értékének tudatosítására az értéklánc szereplői és az egész társadalom számára. Többek között oktatási anyagok készülnek különböző korcsoportok számára, az általános iskolásoktól az egyetemi hallgatókig, továbbá a szakmai érdekeltek és az állampolgárok részére.

Az ESSRG feladatai között szerepel az érintett felek feltérképezése, szakpolitikai ajánlások készítése, döntéshozatali eszköztár kidolgozása, továbbá vezeti a jól bevált gyakorlatok azonosítása és a gyakorlati szakemberek számára szóló stratégiai iránymutatások és gyakorlati kézikönyv elkészülésének feladatát.

A projektet az Európai Unió kutatási és innovációs programja támogatja (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-13).

Projektek

Összes megtekintése »

A hüvelyes növények előnyei

A hüvelyes növények és a hüvelyes alapú termesztési rendszerek által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások előnyeinek értékelése

Bővebben...

Összehangolt földhasználati stratégiák a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenésének kezeléséért

A mielőbbi és összehangolt fellépés megállíthatja és visszafordíthatja a fenntarthatatlan földhasználatot és a földkészletek túlzott kiaknázását. Ehhez azonban gyors, egyidejű és összehangolt fellépésre van szükség a földhasználati döntéshozatalban érintett különböző döntéshozók részéről.

Bővebben...

Az ellenállóbb európai erdőkért

A FORWARDS projekt egy olyan páneurópai monitoring és értékelő eszközt hoz létre – a ForestWard Observatory-t –, amely képes lesz bemutatni a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatását, és segíteni a döntéshozókat az erdőgazdálkodási döntések meghozatalában.

Bővebben...

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...