Science Service a biodiverzitásért

A biológiai sokféleség csökkenése korunk egyik legsúlyosabb és legösszetettebb kihívása. Társadalmunk évtizedeken át reagált a biodiverzitás csökkenéséhez kapcsolódó válságokra szakpolitikák és jogszabályok kidolgozásával, melyek egyrészt csökkentik a fenyegetés mértékét, másrészt felkészítik a világot a bekövetkező változásokra.

Annak ellenére, hogy az utóbbi időben elfogadottá vált az az álláspont, miszerint a biodiverzitással kapcsolatos szakpolitikai döntéseknél meghatározó szerepet kell kapnia a tudománynak, valamint a tudomány és közpolitika közötti interakcióknak (angolul science-policy interface, röviden SPI), továbbra is akadnak hiányosságok e téren helyi, országos, EU-s, és globális szinten egyaránt. A BioAgora olyan Science Service-t fejleszt ki, amely a SPI-k jelenlegi hiányosságaira és jövőbeli igényeire reagál, emellett pedig az EU Biodiverzitási Tudásközpontjának (Knowledge Centre for Biodiversity, röviden KCBD) tudományos pilléréül szolgál.

Hogyan valósítható ez meg?

A BioAgora olyan innovatív új módszereket hoz létre a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kutatások, gyakorlati intézkedések és politikák közötti szakadékok áthidalására, amelyek a Science Service jövőbeli működését segítik. Ennek érdekében:

  • elemezni fogja a SPI-k jelenlegi helyzetét, felméri szakpolitikai eszköztárukat és az Európában meglévő biodiverzitással kapcsolatos ismereteket;
  • igyekszik bevonni a szereplők minél szélesebb körét – a már korábban megszólítottakat és a még kevésbé integráltakat egyaránt, továbbá a SPI-k felhasználóit;
  • kialakítja a Science Service kormányzási struktúráját és rendszerét a projektek során végzett valós teszteléssel;
  • fejleszti az EU-s döntéshozók azon képességét, hogy végre tudják hajtani a biodiverzitással kapcsolatos transzformatív változásokat.

Összehangoltabb fellépésre van szükség a KCBD és általában a biodiverzitással kapcsolatos döntéshozás támogatására, a korábban végzett munka gyümölcsének learatására, valamint a biológiai sokféleséget vizsgáló kutatások jobb összehangolására Európa-szerte, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi szakpolitikák és egyezmények ambícióit támogassuk, illetve erősítsük. A BioAgora célja ennek az igénynek a kielégítése.

Feladataink

A BioAgora projekten 20 szakértői csoport dolgozik együtt, minden feladatért más felelős. Az ESSRG az alábbi részfeladatokban játszik szerepet:

  • T1.1: A Biodiverzitás Stratégia 2030 megvalósítása előtt álló kihívások tipológiája – A már levont tanulságok továbbfejlesztésének támogatása érdekében elemezzük az EU biodiverzitás stratégiájának összes célkitűzését, és azonosítjuk azokat a kihívásokat, amelyek megakadályozhatják e célok elérését.
  • T4.1: A Science Service kulcsfontosságú kormányzási elemeinek meghatározása – Szakértői kérdőívek segítségével feltérképezzük a már meglévő SPI-k erősségeit és hiányosságait, valamint főbb kormányzási elveiket, majd az eredmények alapján fókuszcsoportos kutatást végzünk ugyanezen szakértők körében, hogy feltérképezzük, milyen kormányzási elveknek kellene uralkodniuk a Science Service-ben.

Az ESSRG legfontosabb feladata azonban az 5. munkacsomag irányítása, melynek fókusza a kollektív szerepvállalás erősítése különféle területi szintek és ágazatok között. Célja:

  • biztosítani a különféle érintettek számára a hozzáférést a Science Service-hez, figyelembe véve eltérő igényeiket a részvételre és az eredmények felhasználására vonatkozóan;
  • segíteni a kulcsfontosságú érdekelt felek, vagyis a döntéshozók, a lakosság és a tudósok részvételét a Science Service-ben;
  • kialakítani egy állampolgárokkal közös értékrendet a fenntarthatósági átmenettel kapcsolatos kihívásokkal való szembenézéshez;
  • valamint a közösségi tudomány (citizen science) révén nagyobb hatást elérni a politikai döntéshozatalban.

Ezen belül is kiemelt szerepet kaptunk a T5.1-es részfeladatban, vagyis a különböző SPI szereplők kapacitásfejlesztési szükségleteinek felmérésében. Ennek érdekében feltérképezzük és elemezzük a meglévő kapacitásépítési kezdeményezéseket (például az IPBES munkacsoportok gyakorlatát), valamint elvégezzük a SPI-k kulcsszereplőinek igényfelmérését szakértői mélyinterjúk segítségével.

A BioAgora projekt az EU Horizon kutatási program támogatásával valósul meg (szerződésszám: 101059438).

Ki felel érte?

Czett Kármen

Lenti Attila

Pataki György

Projektek

Összes megtekintése »

Egészséges, fenntartható étkezési szokások kialakítása

A táplálkozási szokások és az étkezési minták egészségügyi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait befolyásoló tényezőket vizsgáljuk.

Bővebben...

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...