Science Service a biodiverzitásért

A biológiai sokféleség csökkenése korunk egyik legsúlyosabb és legösszetettebb kihívása. Társadalmunk évtizedeken át reagált a biodiverzitás csökkenéséhez kapcsolódó válságokra szakpolitikák és jogszabályok kidolgozásával, melyek egyrészt csökkentik a fenyegetés mértékét, másrészt felkészítik a világot a bekövetkező változásokra.

Annak ellenére, hogy az utóbbi időben elfogadottá vált az az álláspont, miszerint a biodiverzitással kapcsolatos szakpolitikai döntéseknél meghatározó szerepet kell kapnia a tudománynak, valamint a tudomány és közpolitika közötti interakcióknak (angolul science-policy interface, röviden SPI), továbbra is akadnak hiányosságok e téren helyi, országos, EU-s, és globális szinten egyaránt. A BioAgora olyan Science Service-t fejleszt ki, amely a SPI-k jelenlegi hiányosságaira és jövőbeli igényeire reagál, emellett pedig az EU Biodiverzitási Tudásközpontjának (Knowledge Centre for Biodiversity, röviden KCBD) tudományos pilléréül szolgál.

Hogyan valósítható ez meg?

A BioAgora olyan innovatív új módszereket hoz létre a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kutatások, gyakorlati intézkedések és politikák közötti szakadékok áthidalására, amelyek a Science Service jövőbeli működését segítik (már rövid videóban is elérhető a projekt bemutatkozása). Ennek érdekében a BioAgora csapata:

  • elemezni fogja a SPI-k jelenlegi helyzetét, felméri szakpolitikai eszköztárukat és az Európában meglévő biodiverzitással kapcsolatos ismereteket;
  • igyekszik bevonni a szereplők minél szélesebb körét – a már korábban megszólítottakat és a még kevésbé integráltakat egyaránt, továbbá a SPI-k felhasználóit;
  • kialakítja a Science Service kormányzási struktúráját és rendszerét a projektek során végzett valós teszteléssel;
  • fejleszti az EU-s döntéshozók azon képességét, hogy végre tudják hajtani a biodiverzitással kapcsolatos transzformatív változásokat.

Összehangoltabb fellépésre van szükség a KCBD és általában a biodiverzitással kapcsolatos döntéshozás támogatására, a korábban végzett munka gyümölcsének learatására, valamint a biológiai sokféleséget vizsgáló kutatások jobb összehangolására Európa-szerte, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi szakpolitikák és egyezmények ambícióit támogassuk, illetve erősítsük. A BioAgora célja ennek az igénynek a kielégítése.

Feladataink

A BioAgora projekten 20 szakértői csoport dolgozik együtt, minden feladatért más felelős. Az ESSRG az alábbi részfeladatokban játszik szerepet:

  • T1.1: A Biodiverzitás Stratégia 2030 megvalósítása előtt álló kihívások tipológiája – A már levont tanulságok továbbfejlesztésének támogatása érdekében elemezzük az EU biodiverzitás stratégiájának összes célkitűzését, és azonosítjuk azokat a kihívásokat, amelyek megakadályozhatják e célok elérését.
  • T4.1: A Science Service kulcsfontosságú kormányzási elemeinek meghatározása – Szakértői kérdőívek segítségével feltérképezzük a már meglévő SPI-k erősségeit és hiányosságait, valamint főbb kormányzási elveiket, majd az eredmények alapján fókuszcsoportos kutatást végzünk ugyanezen szakértők körében, hogy feltérképezzük, milyen kormányzási elveknek kellene uralkodniuk a Science Service-ben.

Az ESSRG legfontosabb feladata azonban az 5. munkacsomag irányítása, melynek fókusza a kollektív szerepvállalás erősítése különféle területi szintek és ágazatok között. Célja:

  • biztosítani a különféle érintettek számára a hozzáférést a Science Service-hez, figyelembe véve eltérő igényeiket a részvételre és az eredmények felhasználására vonatkozóan;
  • segíteni a kulcsfontosságú érdekelt felek, vagyis a döntéshozók, a lakosság és a tudósok részvételét a Science Service-ben;
  • kialakítani egy állampolgárokkal közös értékrendet a fenntarthatósági átmenettel kapcsolatos kihívásokkal való szembenézéshez;
  • valamint a közösségi tudomány (citizen science) révén nagyobb hatást elérni a politikai döntéshozatalban.

Ezen belül is kiemelt szerepet kaptunk a T5.1-es részfeladatban, vagyis a különböző SPI szereplők kapacitásfejlesztési szükségleteinek felmérésében. Ennek érdekében feltérképezzük és elemezzük a meglévő kapacitásépítési kezdeményezéseket (például az IPBES munkacsoportok gyakorlatát), valamint elvégezzük a SPI-k kulcsszereplőinek igényfelmérését szakértői mélyinterjúk segítségével.

A BioAgora projekt az EU Horizon kutatási program támogatásával valósul meg (szerződésszám: 101059438) 2023 és 2026 között.

Projektek

Összes megtekintése »

Vad rokon növényfajok a fenntartható mezőgazdaságért

A vad rokon növények hozzájárulhatnak a változatosabb, fenntarthatóbb és táplálóbb élelmiszerek biztosításához.

Bővebben...

A hüvelyes növények előnyei

A hüvelyes növények és a hüvelyes alapú termesztési rendszerek által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások előnyeinek értékelése

Bővebben...

Összehangolt földhasználati stratégiák a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenésének kezeléséért

A mielőbbi és összehangolt fellépés megállíthatja és visszafordíthatja a fenntarthatatlan földhasználatot és a földkészletek túlzott kiaknázását. Ehhez azonban gyors, egyidejű és összehangolt fellépésre van szükség a földhasználati döntéshozatalban érintett különböző döntéshozók részéről.

Bővebben...

Az ellenállóbb európai erdőkért

A FORWARDS projekt egy olyan páneurópai monitoring és értékelő eszközt hoz létre – a ForestWard Observatory-t –, amely képes lesz bemutatni a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatását, és segíteni a döntéshozókat az erdőgazdálkodási döntések meghozatalában.

Bővebben...