Jobb döntések a biodiverzitás és az emberek érdekében

Megérteni és befolyásolni a biodiverzitást érintő döntéshozatali folyamatokat.

Létezésünk a biodiverzitáson alapul – biztosítja az alapvető ökoszisztémát, amelynek köszönhetően fennmaradunk és gyarapodunk. Ugyanakkor az emberi életet és magát a bioszférát is fenyegeti a biodiverzitás globális méretű és egyre gyorsuló ütemű csökkenése. Annak ellenére, hogy biodiverzitás fontosságának egyre több tudományos bizonyítéka áll rendelkezésre, a politikai és egyéb napirendekben még mindig mellőzött a szerepe. Hogyan változtathatunk ezen a riasztó helyzeten?

Naponta hozunk olyan döntéseket, amik hatással vannak a biodiverzitásra. A legmagasabb kormányzati szinttől kezdve a döntéshozók támogathatnak vagy megakadályozhatnak a biodiverzitás csökkenéséért leginkább felelős politikákat, a természeti erőforrások túlhasználatát (kizsigerelését) és az intenzív mezőgazdaságot. Üzleti vállalkozások vezetői dönthetnek olyan beruházások mellett, amik legalább fenntartják, de inkább elősegítik, vagy a szokásos üzleti forgatókönyv szerint a biodiverzitás csökkenéséhez vezetnek. Még egyéni szinten is letehetjük a voksunkat biodiverzitás-barát vagy egyéb megoldások közt, a fogyasztási és életstílus választásaink függvényében.

A kulcskérdés az, hogy mi vezet az ilyen döntésekhez? A biodiverzitás riasztó csökkenését és annak életünkre és egészségünkre gyakorolt hatását látván nagyon fontos lenne tudni, hogyan hozzuk meg a döntéseinket. Hogyan tekintünk a biodiverzitásra, és hogyan beszélünk róla? Milyen tényezők befolyásolják a választásainkat? Hogyan idézhetünk elő rendszerszintű változásokat a biodiverzitás, az ökoszisztéma jobb megőrzése és általában a jövőnk érdekében?

Ezeknek az alapvető kérdéseknek a vizsgálatával a PLANET4B projekt hozzá kíván járulni a biodiverzitást érintő döntéshozatali folyamat megértéséhez és befolyásolásához. Transzdiszciplináris, kreatív, cselekvésközpontú és részvételi kutatás útján a projekt elméleteket, módszereket és jó gyakorlatokat gyűjt és elemez annak érdekében, hogy áthidalja a tudás és a hatékony döntéshozatal közti szakadékot. Az eredmények összegezve és EU és globális szintre emelve segítik a szakpolitikákat, üzleti vállalkozásokat és a civil társadalmat abban, hogyan lehet átformáló változásokat előidézni.

A PLANET4B projekt 16 európai partner (egyetemek, civil szervezetek stb.) együttműködésében valósul meg, 2022. novembere és 2025. között az Európai Unió Horizon Europe kutatási és innovációs programja támogatásával, szerződésszám 101082212.

Ki felel érte?

Pataki György

Kovács Mariann

Projektek

Összes megtekintése »

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...

Éghajlatváltozás okozta egészségügyi veszélyek enyhítése

Az éghajlat, az egészség és az ökoszisztémák közötti kapcsolatrendszert vizsgáljuk.

Bővebben...

Integrált városi élelmiszerellátás

A városi élelmezési környezet fejlesztése – kulturálisan megfelelő, megfizethető, természetbarát módon előállított élelmiszerekkel.

Bővebben...

Egészséges, fenntartható étkezési szokások kialakítása

A táplálkozási szokások és az étkezési minták egészségügyi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait befolyásoló tényezőket vizsgáljuk.

Bővebben...