Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

A Co-Change konzorcium partnerei (AIT, ESSRG, Tecnalia, Delfti Műszaki Egyetem, Újvidéki Egyetem, VTT, WWTF) kutatást végző és kutatást finanszírozó szervezetek, illetve gyakorlati partnerek, kormányzati szervek, ipari szereplők, tudományos etikai tanácsok és civil szereplők. A felelősségteljes kutatás és innováció (RRI) ugyan fontos kutatási témánk, ennek valós gyakorlatai már lényegesen kevéssé ismeretek. A projekt során az egymástól tanulás és a közös alkotó energiák felszabadításán keresztül lehetőséget kínálunk a felelősségteljes kutatást és innovációt kereső intézmények számára a belső normák, értékek és eljárások átalakítására – kapacitásépítés, minőségirányítás, hatásvizsgálatok és nyomonkövetés révén.

Az intézményi változást a szervezetekben létrejövő kísérleti terekben (Change Labek) a projekttagok alakítják a kutatást végző és finanszírozó szervezetek szereplőinek aktuális problémái körül. A változást nem felülről, új iránymutatások, eszközök, folyamatleírások vagy dokumentumok kialakításával képzeljük, hanem arra törekszünk, hogy tényleges feladataik mentén hozzunk létre felelősségteljes gyakorlatokat közösen a kutatásban, a technológiai fejlesztésben, az innovációs tevékenységekben és azok finanszírozásában részt vevő szereplőkkel.

Ezek a kísérleti terek felhasználhatják sok korábbi RRI projekt tanulságait és ezek alapján alakíthatnak ki testreszabott eszköztárat és saját gyakorlatokat a teljes innovációs ökoszisztémájuk számára. Támogatást nyújtunk partnerszervezeteinknek abban, hogyan intézményesítsék az RRI elvek mentén fogant változásokat intézményi ökoszisztémáik keretein belül.

A következő lépéseket tervezzük:

A WP1-ben áttekintjük az RRI-vel kapcsolatos meglévő tapasztalatokat, gyakorlatokat, projekteket és irányítási struktúrákat (beleértve az intézményi ökoszisztémákat). A WP2-ben közösen tervezzük meg a szükséges lépéseket. A WP3-ban létrehozzuk a kísérleti terheket, amelyek megoldást keresnek a szervezetükben jelentkező RRI problémákra. Nemzetközi felhívást is közzéteszünk, amelyre várjuk a különböző szervezeti szereplők legjobb RRI megoldásait. A WP4-ben létrehozunk a közös tapasztalatok alapján egy eszköztárat az RRI folyamatok segítésére. A WP5-ben a projekt eredményeit juttatjuk el a célcsoportoknak, honlap, konferenciák, és a közvetítő szervezetek segítségével. A WP6-ban a szervezeti változást segítő indikátorokat dolgozunk ki, amelyekkel könnyen montírozható a változási folyamat. A WP7-ben a sokféle tevékenység közös koordinálása történik. A projekt tanácsadói között a téma neves szakértői kaptak helyet. A véleményező testület pedig tapasztalt RRI projekt koordinátorokból áll, akik a hálózatépítést segítik.

Projektek

Összes megtekintése »

Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak - pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás - fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

Bővebben...

EU-Citizen.Science

Az állampolgári vagy közösségi tudomány olyan újításokat keres, amelyek társadalmi és szakpolitikai kihívások megoldása mellett tudományos kérdésekre is választ adnak.

Bővebben...

FIT4FOOD2030

A FIT4FOOD2030 keretében célunk a kutatási és innovációs rendszer refromjával hozzájárulni ahhoz, hogy az európai élelmezési rendszer minél fenntarthatóbban működjön és felkészüljön a jövő kihívásaira.

Bővebben...

DYNAVERSITY

Dinamikus vetőmag-hálózatok az európai változatosság érdekében

Bővebben...