FIT4FOOD2030

A FIT4FOOD2030 keretében célunk a kutatási és innovációs rendszer refromjával hozzájárulni ahhoz, hogy az európai élelmezési rendszer minél fenntarthatóbban működjön és felkészüljön a jövő kihívásaira.

Jelenlegi élelmezési rendszerünk is számos problémával küzd, azonban a népességnövekedés, az urbanizáció, a klímaváltozás és más megatrendek várhatóan az eddigieknél is komolyabb kihívásokat állítanak a jövőbeli élelmezési rendszerünk, és ezáltal mindannyiunk számára. A kihívásokkal való sikeres megküzdéshez alapvető szükség van arra, hogy az élelmezési rendszerünk minél fenntarthatóbb, reziliensebb, diverzebb és versenyképesebb legyen, illetve felelősen és a rendszer minden szereplőjének aktív részvételével működjön.

Ennek érdekében létrehoztunk egy fenntartható, többszereplős hálózatot, amely az érdekeltek széles körét mozgósítja városi, régiós, országos és Európai szintek összekapcsolásával. FOOD 2030 PLATFORM működése három típusú szereplő szoros együttműködésén alapul:

Az EU Think Tank szerepe, hogy összekösse az Európai Bizottságot a FOOD 2030 platformmal, és támogassa az uniós élelmezési rendszer integrált jövőképének kidolgozását és megvalósítását.

A Policy Lab-ek célja, hogy nemzeti szinten összehangolja a kutatási és innovációs szakpolitikákat és programokat az élelmezés- és táplálkozásbiztonság területén. A meglévő nemzeti és regionális hálózatokra építenek és azokat bővítik. Eddig 11 országban kezdeményeztünk ilyen típusú szakpolitikai együttműködést.

A City Lab-ek, illetve Food Lab-ek pedig cselekvésorientált képzéseket fejlesztenek diákok, állampolgárok, kutatók és szakemberek számára. Az oktatási modulok fejlesztésén és tesztelésén túl nagy hangsúlyt kap munkájukban a kölünböző helyi élelmezési rendszeri szereplők tapasztalatának és tudásának becsatornázása és egy transzformatív hálózat kiépítése. Részvételi folyamatok során térképezik fel a formális és informális oktatás hiányosságait és szükségleteit, a helyi szeplők élelmezési rendszer fenntarthatósággal kapcsolatos percepcióit és az általuk látott áttörési lehetőségeket és prioritásokat – ezáltal hozzájárulva  az élelmezési rendszerünk előtt álló kihívásokra adott sikereses válaszok megtalálásához. Jelenleg 14 városi, illetve regionális bevonást megcélzó Lab tagja a platformnak, melyek között egyaránt megtalálhatóak egyetemek, természettudományos múzeumok és Science Shop-ok is. Az ESSRG a budapesti Lab működéséért felelős. A City és Food Lab-ek hálózata kapcsolódik az MUFPP hálózatához is, ezáltal  lehetővé téve a szereplők legnagyobb sokféleségének integrációját.

 

 

A Fit4Food2030 kezdeményezésről további információ található a projekt honlapján, illetve a magyarországi Policy Lab és City Lab által közösen írt cikkben.

 

Kihez fordulj a kezdeményezéssel kapcsolatban?

Szakál Diana

Projektek

Összes megtekintése »

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...

Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak - pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás - fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

Bővebben...

EU-Citizen.Science

Az állampolgári vagy közösségi tudomány olyan újításokat keres, amelyek társadalmi és szakpolitikai kihívások megoldása mellett tudományos kérdésekre is választ adnak.

Bővebben...