Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak – pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás – fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

Hogyan valósítható meg ez?

A Contracts2.0 projektben arra keressük a választ, hogy milyen új intézményi ösztönzőkkel, innovatív szerződéses megoldásokkal lehet az európai gazdálkodókat fenntarthatóbb gazdálkodásra ösztönözni, amely lehetővé teszi a közjavak fenntartását és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást. A projekt az új típusú, innovatív szerződéses megoldások vizsgálata révén a CAP 2027 utáni megújításához szeretne hozzájárulni. A Contracts2.0 nagy hangsúlyt fektet az EU különböző régiói között megfigyelhető sajátosságok, eltérő tájhasználati hagyományok, társadalmi – gazdasági – kulturális háttér, természeti adottságok figyelembe vételére. A Közép-Kelet-európai régióból Magyarországon kívül lengyel és szlovén partner vesz még részt a pályázatban, ám esettanulmány csak Magyarországon készül. A hazai kísérletnek tehát fontos szerepe lesz a régió sajátosságainak bemutatásában.

A Contracts2.0 projekt négy innovatív szerződéses megoldást, illetve azok hibridjeit vizsgálja:

  • eredményalapú szerződéseket, amelyekben a kifizetéseket a gazdálkodók által fenntartott közjavak – eredményindikátorok – alapján folyósítják;
  • kollektív – közösségen alapuló – szerződéseket, amelyeket gazdálkodók csoportjaival kötnek, s így a közjavak biztosítása tájszinten optimalizálható;
  • földbérleti szerződésekbe épített ösztönzőket, amelyek előírások és közvetlen pénzügyi ösztönzők (pl. alacsonyabb bérleti díj) formájában ösztönzi a gazdákat a közjavak előállítására; és
  • értéklánc alapú szerződéseket, amelyek a közjavak előállítását a magasabb áron értékesített (pl. védjeggyel, vagy más árumegjelöléssel ellátott) végtermék révén ösztönzik.

Magyarországról az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI) és az ESSRG Kft. vesznek részt a projektben. Az ŐNPI egy ún. szerződéses innovációs műhelyt hoz létre a helyi érintettek aktív részvételével. Ez a műhely lesz az innovatív szerződéses megoldások megtervezésének, vizsgálatának a színtere. Az ESSRG Kft. kutatási feladatokat lát el, kiemelt feladata az innovatív szerződéses megoldások szakpolitikai illeszkedésének vizsgálata a közpolitikai innovációs műhelyekben. Emellett az ŐNPI-nél zajló részvételi folyamat kutatási hátterét is biztosítja (elsősorban társadalomtudományos, közgazdasági és részvételi kutatási módszerekkel).

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatja (szerződésszáma: 818190 ).

Ki felel érte?

Pataki György

Megyesi Boldizsár

Projektek

Összes megtekintése »

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...