EKLIPSE

Az EKLIPSE célja, hogy kialakítson egy mechanizmust, mellyel a környezetet érintő döntések az elérhető legjobb tudásra épülhetnek.

Miről van szó?

Az EKLIPSE projekt keretében a partnerintézetek létrehoznak és folyamatosan fejlesztenek egy önfenntartó mechanizmust a tudomány, a szakpolitika és a társadalom párbeszédének előmozdítására, amely a projekt lezárulása után is fennmarad. A hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében a tágabb közösséggel együttműködve dolgozzuk ki a mechanizmus üzleti modelljét.

Víziónk középpontjában egy olyan rugalmas, tartós, ugyanakkor innovatív, fejlődésre ösztönző és etikus mechanizmus áll, amely elősegíti a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat befolyásoló döntéshozatali folyamatok jobb megalapozottságát és megbízhatóságát. A működési modell és az azt felépítő szervezetek és folyamatok kialakítását követően a mechanizmust átadjuk a tágabb közösségnek.

 

 

 

Melyek az EKLIPSE fő tevékenységei?

A meglévő tudás szintetizálása

A döntéshozók felől érkező, a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása érdekében az EKLIPSE a már meglévő tudást (beleértve a tudományos és egyéb tudásformákat is) összegyűjtő és szintetizáló folyamatokat facilitál.

Kutatási szükségletek közös azonosítása

Az EKLIPSE segíti a biodiverzitáshoz és ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó új kutatási kérdések integrálását a szakpolitikai diskurzusba és a kutatásfinanszírozásba.

A “hálózatok hálózatának” kiépítése

Az EKLIPSE olyan intézmények és egyének virtuális közösségét hozza létre, akik elkötelezettek a diszciplínákon átívelő közös munka iránt, és szeretnék közösen létrehozott tudásukat a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok szolgálatába állítani.

Tudomány mindenkinek

Az EKLIPSE ösztönzi a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatokban és kutatásokban az állampolgárok részvételét, illetve a társadalmi párbeszédet.

Ki felel érte?

Kelemen Eszter

Még több infó:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...

Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak - pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás - fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

Bővebben...

EU-Citizen.Science

Az állampolgári vagy közösségi tudomány olyan újításokat keres, amelyek társadalmi és szakpolitikai kihívások megoldása mellett tudományos kérdésekre is választ adnak.

Bővebben...

DYNAVERSITY

Dinamikus vetőmag-hálózatok az európai változatosság érdekében

Bővebben...