EKLIPSE

Célunk, hogy kialakítsunk egy mechanizmust, mellyel a környezetet érintő döntések az elérhető legjobb tudásra épülhetnek.

Miről van szó?

Az EKLIPSE projekt keretében a partnerintézetek létrehoznak és folyamatosan fejlesztenek egy önfenntartó mechanizmust a tudomány, a szakpolitika és a társadalom párbeszédének előmozdítására, amely a projekt lezárulása után is fennmarad. A hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében a tágabb közösséggel együttműködve dolgozzuk ki a mechanizmus üzleti modelljét.

Víziónk középpontjában egy olyan rugalmas, tartós, ugyanakkor innovatív, fejlődésre ösztönző és etikus mechanizmus áll, amely elősegíti a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat befolyásoló döntéshozatali folyamatok jobb megalapozottságát és megbízhatóságát. A működési modell és az azt felépítő szervezetek és folyamatok kialakítását követően a mechanizmust átadjuk a tágabb közösségnek.

 

 

 

Melyek az EKLIPSE fő tevékenységei?

A meglévő tudás szintetizálása

A döntéshozók felől érkező, a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása érdekében az EKLIPSE a már meglévő tudást (beleértve a tudományos és egyéb tudásformákat is) összegyűjtő és szintetizáló folyamatokat facilitál.

Kutatási szükségletek közös azonosítása

Az EKLIPSE segíti a biodiverzitáshoz és ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó új kutatási kérdések integrálását a szakpolitikai diskurzusba és a kutatásfinanszírozásba.

A “hálózatok hálózatának” kiépítése

Az EKLIPSE olyan intézmények és egyének virtuális közösségét hozza létre, akik elkötelezettek a diszciplínákon átívelő közös munka iránt, és szeretnék közösen létrehozott tudásukat a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok szolgálatába állítani.

Tudomány mindenkinek

Az EKLIPSE ösztönzi a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatokban és kutatásokban az állampolgárok részvételét, illetve a társadalmi párbeszédet.

Ki felel érte?

Pataki György

Bánsági Éva

 

Projektek

Összes megtekintése »

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...

Jobb döntések a biodiverzitás és az emberek érdekében

Megérteni és befolyásolni a biodiverzitást érintő döntéshozatali folyamatokat.

Bővebben...

Éghajlatváltozás okozta egészségügyi veszélyek enyhítése

Az éghajlat, az egészség és az ökoszisztémák közötti kapcsolatrendszert vizsgáljuk.

Bővebben...

Integrált városi élelmiszerellátás

A városi élelmezési környezet fejlesztése – kulturálisan megfelelő, megfizethető, természetbarát módon előállított élelmiszerekkel.

Bővebben...