EKLIPSE

Az EKLIPSE célja, hogy kialakítson egy mechanizmust, mellyel a környezetet érintő döntések az elérhető legjobb tudásra épülhetnek.

Miről van szó?

Az EKLIPSE projekt keretében a partnerintézetek létrehoznak és folyamatosan fejlesztenek egy önfenntartó mechanizmust a tudomány, a szakpolitika és a társadalom párbeszédének előmozdítására, amely a projekt lezárulása után is fennmarad. A hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében a tágabb közösséggel együttműködve dolgozzuk ki a mechanizmus üzleti modelljét.

Víziónk középpontjában egy olyan rugalmas, tartós, ugyanakkor innovatív, fejlődésre ösztönző és etikus mechanizmus áll, amely elősegíti a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat befolyásoló döntéshozatali folyamatok jobb megalapozottságát és megbízhatóságát. A működési modell és az azt felépítő szervezetek és folyamatok kialakítását követően a mechanizmust átadjuk a tágabb közösségnek.

 

 

 

Melyek az EKLIPSE fő tevékenységei?

A meglévő tudás szintetizálása

A döntéshozók felől érkező, a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása érdekében az EKLIPSE a már meglévő tudást (beleértve a tudományos és egyéb tudásformákat is) összegyűjtő és szintetizáló folyamatokat facilitál.

Kutatási szükségletek közös azonosítása

Az EKLIPSE segíti a biodiverzitáshoz és ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó új kutatási kérdések integrálását a szakpolitikai diskurzusba és a kutatásfinanszírozásba.

A “hálózatok hálózatának” kiépítése

Az EKLIPSE olyan intézmények és egyének virtuális közösségét hozza létre, akik elkötelezettek a diszciplínákon átívelő közös munka iránt, és szeretnék közösen létrehozott tudásukat a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok szolgálatába állítani.

Tudomány mindenkinek

Az EKLIPSE ösztönzi a biodiverzitáshoz és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatokban és kutatásokban az állampolgárok részvételét, illetve a társadalmi párbeszédet.

Ki felel érte?

Pataki György

Bánsági Éva

 

Projektek

Összes megtekintése »

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

Bővebben...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

Bővebben...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

Bővebben...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

Bővebben...