Az ellenállóbb európai erdőkért

A FORWARDS projekt egy olyan páneurópai monitoring és értékelő eszközt hoz létre – a ForestWard Observatory-t –, amely képes lesz bemutatni a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatását, és segíteni a döntéshozókat az erdőgazdálkodási döntések meghozatalában.

Az erdők és a társadalom is képes átalakulni, hogy mérsékeljük a klímaváltozás hatásait és alkalmazkodjunk hozzájuk, ha klímabarát erdőgazdálkodási módszereket alkalmazunk. A FORWARDS projekt az erdőgazdálkodás európai érintettjeivel közösen erre a felismerésre alapozva szeretne új eszközöket kínálni, amelyek lehetővé teszik az erdőkkel kapcsolatos páneurópai és térben explicit előrejelzéseket, és elősegítik a különböző európai régiókban alkalmazható klímabarát megoldások és ökológiai helyreállítási gyakorlatok elterjedését.

Célunk, hogy feltárjuk a klímabarát erdőgazdálkodásra való áttéréshez és az ökológiai restaurációhoz kapcsolódó szinergiákat és kompromisszumokat. A FORWARDS fő célkitűzése, hogy létrehozza a ForestWard Observatory prototípusát, azaz az erdőket érő klimatikus hatások európai megfigyelőközpontját.  E megfigyelőközpont több szinten kívánja támogatni a gyakorlati döntéshozatalt:

  • európai és nemzeti szinten az európai erdőket érintő zavarások, jövőbeli kockázatok, kritikus sebezhetőségek és veszélyek stratégiai kiértékelése révén;
  • regionális és helyi szinten több gyakorlati információ nyújtása révén, amely információ segíti a klímabarát erdőgazdálkodási és helyreállítási gyakorlatok szélesebb körű elterjedését.

A ForestWard Observatory a következő funkciókat szeretné betölteni:

  • időszerű és részletes tájékoztatás az európai erdők sebezhetőségéről a klímaváltozás vonatkozásában;
  • tudományos tudáson alapuló gazdálkodási gyakorlatok és elvek kialakítása, amelyek a klímabarát erdőgazdálkodást, az ökoszisztémák helyreállítását és a biodiverzitás megőrzését tartják szem előtt;
  • az érintettek bevonása és a nyilvánosság részvétele a döntéshozatali folyamatokban.

Hogyan érjük el mindezt?

A különböző területi szinteken zajló kutatómunka révén a projekt hozzájárul ahhoz, hogy az európai erdőket fenyegeti környezeti kockázatokat gyorsabban és pontosabban detektáljuk, egyúttal lehetővé teszi a helyi erdőgazdálkodók számára, hogy tudományos információkra alapozva gyorsan reagáljanak az erdőkben zajló változásokra. A ForestWard Observatory a rendelkezésre álló kutatási hálózatokra és adatokra támaszkodik, és azokat úttörő módon kombinálja. A projekt elemezni fogja az erdőtulajdonosok döntéseit befolyásoló tényezőket, és dokumentálni fogja az erdőkkel, a faállománnyal, a biológiai sokféleséggel, a szénmegkötéssel és a talajjal kapcsolatban jelenleg zajló restaurációs tevékenységeket. A meglévő gyakorlatok elemzésével hozzájárul ahhoz, hogy az aktuális erdőgazdálkodási intézkedések minél jobban megfeleljenek a szakpolitikai célkitűzéseknek. A ForestWard Observatory kísérletet tesz arra is, hogy áthidalja a hagyományos terepi adatgyűjtés és a távérzékeléses adatok közti szakadékot, azáltal, hogy speciális monitoring területeken nagyon sokféle módszerrel gyűjt és elemez adatokat, s átfogó módon értékeli az erdei ökoszisztémák állapota és a különböző zavarások közötti ok-okozati viszonyokat.

A FORWARDS projektet az Európai Unió Horizont programja támogatja (szerződésszám: 101084481).

Mi a mi feladatunk?

Az ESSRG elsődleges feladata a FORWARDS projektben az érintettek bevonása. Ennek keretében először a projektpartnerekkel közösen kidolgozzuk az érintett bevonási stratégiát. Ez a dokumentum átfogó kereteket és közös alapelveket biztosít, amelyek mentén az érintettekkel együtt alkotjuk meg a projekt eredményeit, és alakítjuk ki a ForestWard Observatory-t. A stratégia emellett tartalmazni fogja a bevonásra használható eszközök gyűjteményét is, amely eszközöket mindig az adott feladathoz és környezethez igazítva alkalmazunk. Ezen felül az ESSRG segíti a többi projektpartnert a bevonási folyamat megtervezésében és kivitelezésében (pl. adaptáljuk a kiválasztott bevonási eszközt az adott kontextushoz, facilitátorként működünk közre, vagy bizonyos eseményeket mi magunk szervezünk), és támogatjuk a közös tudásmegosztás a projektpartnerek között. Az érintettek bevonását mindvégig figyelemmel kísérjük és értékeljük, így a munkánk végeredménye egy olyan kutatási jelentés lesz, amely az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatási és döntéshozatali folyamatokban jógyakorlatként használható módszereket mutatja be.

Projektek

Összes megtekintése »

Vad rokon növényfajok a fenntartható mezőgazdaságért

A vad rokon növények hozzájárulhatnak a változatosabb, fenntarthatóbb és táplálóbb élelmiszerek biztosításához.

Bővebben...

A hüvelyes növények előnyei

A hüvelyes növények és a hüvelyes alapú termesztési rendszerek által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások előnyeinek értékelése

Bővebben...

Összehangolt földhasználati stratégiák a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenésének kezeléséért

A mielőbbi és összehangolt fellépés megállíthatja és visszafordíthatja a fenntarthatatlan földhasználatot és a földkészletek túlzott kiaknázását. Ehhez azonban gyors, egyidejű és összehangolt fellépésre van szükség a földhasználati döntéshozatalban érintett különböző döntéshozók részéről.

Bővebben...

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...