OpenNESS

Az OpenNESSben a természeti tőke és az ökoszisztéma szolgáltatások fogalmait alkalmazva kutattuk a Homokhátság jövőjét.

A kutatás háttere

A különböző természeti változások és emberi tevékenységek által együttesen előidézett talajvízszint-csökkenés, valamint a klímaváltozás következményének tulajdonított szélsőséges csapadékeloszlás és hőmérséklet-változás együttesen komoly hatással van a Homokhátság növény- és állatvilágára, az itt élők gazdálkodási lehetőségeire, és hosszú távon életminőségére is. A vízelvezetés-vízmegtartás kettőssége és az ehhez kapcsolódó tájhasználat-változások gyakori konfliktusforrásként jelennek meg napjainkban.

A mindennapi konfliktusok feloldása azonban nem elégséges a helyi társadalom jóllétének szinten tartásához. Olyan tájhasználati alternatívákra van szükség, amelyek rövid és hosszú távon is képesek biztosítani a Homokhátság megtartóképességét, ami az ökológiai rendszerek egészséges működésén alapul.

Bár a térség helyzetét régóta alaposan kutatják, a helyi tudás és az itt élők véleménye ritkán fonódik össze a tudományos munkával. Hosszú távon is működőképes, és a helyi társadalom tagjai által is elfogadott tájhasználati jövőképeket csak úgy lehet kialakítani, ha a tudományos és a helyi tudás összekapcsolódik. Mindezek ismeretében a kutatásunk fókuszába a vízgazdálkodás és a hozzá kapcsolódó tájhasználat-változások kerültek egy olyan folyamat során, amely az itt élők problémáira keresi a megoldást, és az ő tudásukra is épít.

Kutatásunk

Az OpenNESS során az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma segítségével azt vizsgáltuk, hogy a kiskunsági Homokhátság természeti környezetében zajló folyamatok milyen hasznokkal gazdagítják az itt élőket, hogyan változtak és változnak az évtizedek során, és ezek a lehetséges változások miként befolyásolhatók a táj és a benne élő ember számára egyaránt kedvező irányban.

E kérdések megválaszolásához természet- és társadalomtudományi kutatási módszereket használtunk, feldolgoztuk a térségről rendelkezésre álló korábbi kutatási eredményeket, új adatokat gyűjtöttünk, elemeztünk és becsléseket végeztünk.

A kutatáshoz kapcsolódó kiadványok és kutatási jelentések (2013-2015):

Az agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékeléséhez kapcsolódó kiadványok és kutatási jelentések (2009-2013):

A Homokhátságon és az Alpár-Bokrosi öblözetben lebonyolított Jedlik projekthez (2006-2009) kapcsolódó kiadványok és kutatási jelentések:

  • Kelemen E., Bela Gy., Pataki Gy. (2010): Ökoszisztéma szolgáltatások: szakértői és állampolgári értelmezések. ESSRG Füzetek 1. szám
  • Kelemen E., Bela Gy., Pataki Gy. (2010): Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez. ESSRG Füzetek 2. szám
  • Ökoszisztéma szolgáltatások közösségi részvételen alapuló értékelése. Fókuszcsoport elemzés
  • Ökoszisztéma szolgáltatások a Szikrai Holtág környezetében. Ökoszisztéma szolgáltatás leltár
  • A lakosság által legfontosabbnak tartott természeti adományok a Szikrai Holtág környezetében. A kérdőíves felmérés eredményei

Releváns publikációk magyar nyelven:

Releváns (magyarországi eseteket bemutató) publikációk angol nyelven:

További infók:

Hivatalos weboldal

Projektek

Összes megtekintése »

Éghajlatváltozás okozta egészségügyi veszélyek enyhítése

Az éghajlat, az egészség és az ökoszisztémák közötti kapcsolatrendszert vizsgáljuk.

Bővebben...

Integrált városi élelmiszer-ellátás

A városi élelmezési környezet fejlesztése – kulturálisan megfelelő, megfizethető, természetbarát módon előállított élelmiszerekkel.

Bővebben...

Egészséges, fenntartható étkezési szokások kialakítása

A táplálkozási szokások és az étkezési minták egészségügyi, környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait befolyásoló tényezőket vizsgáljuk.

Bővebben...

Ökológiailag fenntartható tápanyag-gazdálkodás

Milyen innovációk segítik, hogy 2030-ra legalább 20%-kal csökkenjen a műtrágyahasználat Európában?

Bővebben...