Összehangolt földhasználati stratégiák a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenésének kezeléséért

A mielőbbi és összehangolt fellépés megállíthatja és visszafordíthatja a fenntarthatatlan földhasználatot és a földkészletek túlzott kiaknázását. Ehhez azonban gyors, egyidejű és összehangolt fellépésre van szükség a földhasználati döntéshozatalban érintett különböző döntéshozók részéről.

A MOSAIC ezért a következő célok elérésére törekszik:

– A földhasználati döntések mögött meghúzódó motivációk és mozgatórugók (pl. kulturális tényezők, társadalmi identitások, kognitív keretek, piaci árak, jogi keretek stb.) átfogó megértése, beleértve ezek viszonylagos fontosságát és kölcsönhatásait az érintett kormányzási szinteken, az egyéni földhasználóktól a szupranacionális szervezetekig.
– A kulcsfontosságú földhasználati döntéshozók éghajlatváltozással, a biológiai sokféleség csökkenésével és a megújuló energiával összefüggő kihívásokról alkotott ismereteinek, valamint az e kihívások kezelésére való hajlandóságuknak alapos megismerése.
– A jövőbeli földhasználati minták meghatározása olyan térbeli, társadalmi és gazdasági modellek alapján, amelyek integrálják a földhasználattal kapcsolatos döntések motivációinak és mozgatórugóinak legfontosabb ismereteit, valamint e döntéseknek a világ más részein a földhasználatban bekövetkező elmozdulási hatásait.
– Az éghajlatváltozással, a megújuló energiával és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos szakpolitikák kialakításának és végrehajtásának támogatása, a MOSAIC kutatási eredményeihez hozzájáruló és azokat transzdiszciplináris módon kidolgozó szakpolitikai műhelyekben közösen létrehozott innovatív, költséghatékony eszközök és megközelítések révén.
– A távlati európai fenntarthatósági célokkal és stratégiákkal összhangban lévő, bevált technológiákat és megközelítéseket tartalmazó digitális eszköztárba illesztett interaktív digitális tanulási környezet kialakítása a földhasználati döntéshozatali folyamatok támogatására a helyi és a nemzetek feletti szinteken. A projekt magját a legmodernebb földhasználati modellezéshez kapcsolódó interdiszciplináris SSH-kutatás alkotja, amely a szakpolitikai műhelyekben folytatott transzdiszciplináris kutatásba illeszkedik.

Feladatok:

Az ESSRG társvezetője és támogatója a szakpolitikai műhelyek (PL) létrehozásának. A PL-ek a többszereplős megközelítést követik, amely a quintuple helix modellen alapul, és szervezett, strukturált párbeszédekbe vonják be a földhasználatról döntő kulcsfontosságú magán- és állami döntéshozókat (pl. természetvédelmi területek kezelői, magánföldtulajdonosok, vidéki vállalkozások, területfejlesztési ügynökségek és gazdálkodó szervezetek, valamint politikai döntéshozók). A szakirodalmi áttekintés, a korábbi uniós projektek tapasztalatainak elemzése és a MOSAIC konzorciumon belüli igényfelmérés alapján a feladat vezetői útmutatót dolgoznak ki és műhelymunkákat tartanak a PL-ek létrehozásához és kialakításához.

Az ESSRG a tudásközvetítők kapacitásfejlesztéséért felelős partner. A tudásközvetítő feladata a tudáscsere megkönnyítése a konzorcium és a szakpolitikai innovációban részt vevő helyi szakemberek és kutatók között. A tudásközvetítőket kiképezzük a tudáscserék kialakítására és koordinálására az esettanulmányok szintjén, valamint az esettanulmányok összekapcsolására az általános projektstruktúrával.

Az ESSRG társvezetője a fenntartható földhasználati szakpolitikákkal kapcsolatos interregionális képzésnek. A PL-ek célja, hogy hozzájáruljanak a szakpolitikai innovációkhoz a szakpolitikai ciklus különböző szakaszaiban, pl. a napirend meghatározásában, a szakpolitika kialakításában, a végrehajtásban és az értékelésben. Az esetek közötti kölcsönös tanulás és a fenntartható földhasználati politikákkal kapcsolatos tanulságok átültetésének támogatása érdekében a MOSAIC PL-folyamat során közös önreflexiós folyamatot hoznak létre.

Az ESSRG a kvalitatív kutatási módszerek kialakításának társvezetője. A módszertan célja a földhasználat megváltozása mögött meghúzódó strukturális és motivációs tényezők feltárása, valamint azoknak a (személyes, környezeti, gazdasági és politikai) mozgatórugóknak a mélyreható megértése, amelyek az érdekelt feleket a fenntartható földhasználat megváltoztatásának végrehajtásában motiválják vagy akadályozzák.

A projektet az EU HORIZON Research and Innovation Actions programja támogatja, 2023. szeptember és 2028 február között, szerződésszám: 101081238.

Projektek

Összes megtekintése »

Vad rokon növényfajok a fenntartható mezőgazdaságért

A vad rokon növények hozzájárulhatnak a változatosabb, fenntarthatóbb és táplálóbb élelmiszerek biztosításához.

Bővebben...

A hüvelyes növények előnyei

A hüvelyes növények és a hüvelyes alapú termesztési rendszerek által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások előnyeinek értékelése

Bővebben...

Az ellenállóbb európai erdőkért

A FORWARDS projekt egy olyan páneurópai monitoring és értékelő eszközt hoz létre – a ForestWard Observatory-t –, amely képes lesz bemutatni a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatását, és segíteni a döntéshozókat az erdőgazdálkodási döntések meghozatalában.

Bővebben...

Természetalapú megoldásokkal a közösségekért

Természetalapú megoldások a biológiai sokféleség és az éghajlati válság kezeléséhez szükséges társadalmi változások érdekében.

Bővebben...