Main picture
Hírek

Közösen a növényi genetikai erőforrások megőrzéséért

Gazdálkodók, hobbi kertészek,  kutatóintézetek, egyetemek, minisztériumok, szabályozó szervek és civil szervezetek képviselői gyűltek össze, hogy közösen gondolkozzanak a növénygenetikai erőforrások megőrzésének lehetséges útjairól. 

A délelőtt lehetőséget nyújtott arra, hogy a hasonló célokért dolgozó projektek bemutatkozzanak és ezáltal új, illetve szorosabb együttműködések születhessenek a jövőben.

Az Európai Unió (EU) által finanszírozott „Farmer’s Pride” (A gazda büszkesége) projekt mellett megismerhettük a Dynaversity, BOND, Liveseed, TRUE, és a Fit4Food kezdeményezések céljait és tevékenységét is. A projektek képviselői egyetértettek abban, hogy szinkronizálnák hálózatépítési tevékenységünket.

Farmer’s Pride kezdeményezés legfőbb célkitűzése az élelmiszer-, élelmezés-, valamint gazdaságbiztonsági szempontból jelentős vad, illetve termesztett növényfajok diverzitásának megőrzése azok populációin keresztül. A cél egy olyan új európai hálózat létrehozása a növényi genetikai erőforrások in situ megőrzésére, mely az egész régióban összekapcsolja az érintetteket és a gazdaságokat, valamint különböző tevékenységeket koordinál a diverzitás megőrzéséért, mely elengedhetetlen a növények továbbnemesítéséhez, illetve azok alkalmazkodóképességének növeléséhez a jövőben. Továbbra is lehetséges a hálózat tagjává válni egy rövid felmérés kitöltésével.

A kezdeményezés további céljai is kölcsönösen erősítik a Dynaversity projektünk célkitűzéseit:

  • Jól működő gyakorlatok fejlesztése és népszerűsítése
  • A növényi genetikai erőforrások in situ kezelésével kapcsolatos tudás bővítése
  • Az ex situ és az in situ megőrzés integrálása, jól működő gyakorlatok kialakítása
  • Közösségi génbankok működésének a tesztelése/fejlesztése, meglévő példák stb.
  • In situ / on farm növényi genetikai erőforrások használatának az elősegítése

A nap második felében a résztvevők elemezték az ex-situ és in-situ növényi genetikai erőforrások megőrzéséért kialakított hálózat(ok) kiépítésében rejlő lehetőségeket, illetve ezzel kapcsolatos kihívásokat. A jelenlegi helyzet elemzése után közösen meghatározták, hogy hova szeretnénk eljutni 5 év múlva, illetve, hogy mik azok a konkrét lépések, vállalások amiket már most megtudunk tenni ennek érdekében.

Sok értékes ötlet, illetve célkitűzés született a növénygenetikai diverzitás megőrzésére. Ezek közül néhány:

  • fajtakóstolók/fajtabemutatók, ezek vetőmagjainak a saját gazdaságban történő előállításával kapcsolatos információk megosztása piacokon, fesztiválokon
  • új tagok tájékoztatása és bevonása (hobbi kertész csoportok, permakultúra csoportok, közösségi génbankok, közösségi kertek, vetőmag és palánta-börzék)
  • kapcsolatba lépni a gazdálkodókkal, hogyan tudná egy közösségi génbank hálózat segíteni a munkájukban, a vetőmagok tekintetében
  • munkacsoportok és levelezőlista létrehozása

A projekt keretében lehetőség lesz további találkozók szervezésére, melyek során mind gyakorlati (egészséges, jó minőségű vetőmag előállítása saját gazdaságban/kiskertben; fajtakóstoló/fajta bemutató, stb.) mind hálózatépítési módszerekkel foglalkozunk majd.