Main picture
Hírek

Bezáródás vagy fenntarthatósági átmenet az agrár-élelmiszerrendszerben: fókuszban a terménydiverzifikáció

2019. szeptember 18-21. között a TRUE projekt eredményeit mutattuk be a terménydiverzifikációról szóló konferencián (European Conference on Crop Diversification) Budapesten.

A rendezvény célja, hogy összehozza a téma kutatóit, a termelőket, az élelmiszerellátás szereplőit, hogy közösen vitassák meg, hol állunk a terménydiverzifikáció és az agrár-élelmiszerrendszerek fenntarthatósági átmenetében.

A fenntartható agrár-élelmiszerrendszerek és a terménydiverzifikáció (legalább kétféle növénykultúrát kell egyszerre termelni a 10 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területeken) témáját az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának támogatásával futó hat projekt vizsgálja. A DiverIMPACTS, Diverfarming, DIVERSify, ReMIX, LegValue, és TRUE projekteket, amelyek együtt alkotják a terménydiverzifikációs klasztert (A növényi diverzifikációs klaszter weboldala: cropdiversifcation.eu), az ÖMKi, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet látta vendégül. Hatalmas siker, amiért óriási köszönet jár az ÖMKi-nek, hogy ennyi résztvevővel és ilyen gazdag kínálattal mutatkozott be a terménydiverzifikációt elősegíteni kívánó klaszter.

25 országból 215 résztvevő érkezett a rendezvényre, ahol 89 előadás és 75 poszter tárgyalta, hogyan lehet a terménydiverzifikációt elősegíteni az európai művelési rendszerekben. 16 párhuzamos szekció és 5 tematikus műhelymunka rengeteg témának biztosított teret: a terménydiverzifikáció előnyei és legjobb megvalósulásai, nemesítők szerepe, agroökológia, értéklánc szereplők szerepe, termelők és fogyasztók közvetlen kapcsolata, részvételi növénynemesítés, az EU közös agrárpolitikája.

A szakpolitika szerepét vitatta meg műhelybeszélgetésünk (Policy recommendations to make the sociotechnical systems more disposed to crop diversification), amit Barbara Pancinoval hirdettünk meg. Az agrárpolitika az egyik legfőbb oka a (társadalom-technikai) bezáródásnak, ami lehetetlen keretek közé szorítja a terménydiverzifikációt. Barbara Pancino előadása azt mutatta be, hogyan lehetne elősegíteni szakpolitikai ösztönzőkkel a terménydiverzifikációt. Balázs Bálint pedig a hüvelyes növényekre alapozott élelmiszer rendszereket segítő kormányzási megoldásokat ismertette. Az ezt követő műhelybeszélgetésen két kisebb csoportra bontva dolgoztunk a terménydiverzifikációt ellehetetlenítő illetve felgyorsító szakpolitikai lépéseken. Az elősegítő tényezők között tárgyaltuk a kutatási és fejlesztési szükségleteket, a gazdasági szereplők közötti horizontális kapcsolatok szerepét, a klasztermenedzsment jelentőségét, az étrendi ajánlások és útmutatók szerepét, a hosszú távú szerződésekkel kötelezően előírható helyi élelmiszer helyét a közétkeztetésben,  a terménydiverzifikációért járó elismerések szerepét. A hátráltató tényezők között szerepelt az étrend egyhangúsága (az állattenyésztésben is) a termelési folyamatok sztenderdizálódása, a technológia elérhetetlensége, a tudáshiány a diverzifikáció lehetőségeiről (szervezési és menedzsment oldalon is), a kutatás-fejlesztés alulfinanszírozottsága és eredményeinek lassú terjedése, valamint az élelmiszer magas ára.

A konferencia plenáris előadásait John Ingram (Oxfordi Egyetem, UK), Pablo Tittonell (CONICET, Argentína), Julie Dawson (Wisconsin-Madison Egyetem, USA), Phil Howard (Michigan Állami Egyetem, USA), valamint Emmanuel Peter és Susana Gaona Sáez (Európai Bizottság, Belgium) tartották. Előadásaik anyaga elérhető a konferencia weboldalán: www.cropdiversification2019.net.