Main picture

Budapest élelmezése 2050-ben – közös víziónk

Idén novemberben a FoodCLIC Projekt keretében megrendeztünk egy vízió alkotó műhelymunkát Budapest Főpolgármesteri Hivatalának Klíma- és Környezetügyi Főosztályával közösen. Az élelmiszerrendszer különböző területein dolgozó szakemberek azon gondolkoztak közösen, hogy milyen legyen Budapest élelmezési környezete 2050-ben. Ennek a műhelymunkának a rövid összefoglalója olvasható itt, melynek során ötféle élelmiszer környezetről beszélgettünk.

1. AGRÁRKÖRNYEZET

Fel kell mérni a Főváros 40 km-es körzetében, hogy hol lehetséges élelmiszert termelni, így 2050-re a fogyasztóknak lehetőségük lesz arra, hogy maguk szedjék a terményeket a Budapestet környező gazdaságokban. Támogatni kell a helyi gazdákat a városrégióban, lehetőséget kínálva nekik a város tulajdonában lévő piacokon vagy más épületekben, ahol közvetlenül értékesíthetik termékeiket a közönségnek. Fontos, hogy oktatási kampányok révén megváltoztassuk a diákok egészséges étel és a környezetvédelem iránti hozzáállását. (2050-re olyan élelmezési fesztiválokat kell meghonosítani, amelyek népszerűsítik a helyben termelt, egészséges ételeket és kezdeményezéseket.) A szakembereknek hozzá kell járulniuk a nyilvánosság oktatásához és tájékoztatásához olyan médiatermékeken keresztül, amelyek tudományos tényeken alapulnak (a hamis hírekkel és az egészséges ételekkel kapcsolatos félrevezető információk elleni küzdelem érdekében).

 

A Lisszabonhoz közeli Cascais város önkormányzata egy biofarmot hozott létre a város melletti természetvédelmi területen, ahol a cascaisi lakosok kedvezményes áron szedhetnek maguknak bio zöldségeket minden héten, illetve vehetnek a gazdaságban termelt biobúzából, helyben sütött, vadkovászos kenyeret. Ezen kívül megtanulhatják a zöldségek termesztését is. Kép: https://ambiente.cascais.pt/

2. KISKERESKEDELMI KÖRNYEZET

Környezeti szempontból a kiskereskedelmi szektorban a legsürgetőbbnek a csomagolás mentesítés és a minél magasabb arányban ellenőrzött, bio és csökkentett vegyszerhasználat mellett készült élelem beazonosítása a cél. A kereskedők edukációja ebben kiemelt: a körükben szükséges az ismeretterjesztés élelmiszer-egészségügyi témában. Fontos szerepe lenne a fővárosi piacoknak és vásárcsarnokoknak az oktatási tevékenységekben és az agrobiodiverzitás mint téma megjelenítésében. A piacok integrátori és koordinációs szerepét is szükséges növelni, amelyhez a szakmai szempontú újraszabályozás is elengedhetetlen. A piacokon kívánatos volna minél több kis- és közepes termelőnek részt vennie, annak érdekében, hogy minél több rövid ellátási lánc jelenjen meg a kiskereskedelemben. Mindezt megfelelő kutatásfejlesztésnek is támogatnia kellene a fővárosban, illetve egy új agrár és élelmiszertámogatási rendszernek.

3. INTÉZMÉNYI ÉLELMISZER KÖRNYEZET

Az intézményi élelmiszer-környezetben elsősorban az iskolai közétkeztetés került a fókuszba, de a résztvevők igyekeztek figyelembe venni a többi intézménytípust is, pl. a hajléktalan-ellátást. A közös vízióban egy olyan intézményi élelmiszer környezetet vázoltak fel a résztvevők, ahol nem keletkezik élelmiszerhulladék, a menüben túlsúlyban vannak a helyi forrásból, akár saját intézményi kertből származó zöldségek és gyümölcsök, a közétkeztetés mindenki számára hozzáférhető, a speciális étkezési igényűeknek is. Fontos, hogy az intézmények lehetőleg rendelkezzenek saját, modern konyhatechnológiával felszerelt konyhával, illetve tankonyhával, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket is szerezhessenek az ételekkel kapcsolatban. Rövid távon megvalósíthatónak tűnik az étkezésre szánt megfelelő időkeretek kialakítása, a rugalmas adagok vagy szabad szedés kialakítása a menzákon, az egészséges kínálat az iskolabüfékben, a szükséges ételmennyiségek pontosabb meghatározása, illetve az iskolakertek kialakítása. Nagyon fontos ötletnek bizonyult, hogy a szociális ellátórendszer részeként közkonyhahálózat kerüljön kialakításra, ahol a rászoruló társadalmi csoportok juthatnak megfelelő minőségű ételhez.

 

Franciaországban egy 2018-as törvény kimondja, hogy 2022 január 1-től a közétkeztetésben legalább 50%-ban fenntartható és minőségi terméket, ezen belül legalább 20%-ban bio termékeket kell kínálni. Ám számos helység magasabb célt tűzött ki, méghozzá azt, hogy 100 %-ra növeli ezen alapanyagok arányát. Az első település, amely menzáján kizárólag bio alapanyagokkal főznek, a dél-franciaországi Berjac volt. De mára már több község és város is van Franciaország szerte, melyeken a közétkeztetésben csakis bio alapanyagokat használnak.

4. VENDÉGLÁTÁS

Az emberek fejében a fenntarthatóság és az élelmiszerrendszer kapcsolata nincs eléggé fókuszban, a társadalom nem kezeli elég tudatosan a táplálkozással összefüggő környezeti szempontokat. Ezért érdemes megfontolt és fokozatos változtatásokkal megközelíteni, a túlzások elkerülése végett. Ne a teljes rendszer megváltoztatására törekedjünk rövid időn belül, hanem arra van szükség, hogy a változó piaci környezetben minden vendéglátóipari cég megfelelően tudjon reagálni (pl. növényi étrend támogatása húsmentes nappal, de ne teljes ellenzéssel). A vendéglátásban és a catering szolgáltatások során sok élelmiszerfelesleg halmozódik fel, vállalati szinten szükséges edukálni az egyéneket arról, hogy mit lehet kezdeni az ételmaradékkal. Annak is kiemelt célkitűzésnek kell lennie, hogy a megrendelők (rendezvényszervezők) gondolkodásába is beépüljön az ételmentés koncepciója. A kistermelők összefogására, nagyobb fokú felkészültségére is szükség lenne a jövőben, hiszen az ő szerepük és nagyobb fokú jelenlétük támogathatná az élelmiszerrendszer egészségesebbé tételét – a helyi és kisléptékű termékek terjedésével a vendéglátásban. A Főváros támogathatná azon vállalkozókat, cégeket, akik tesznek a fenntarthatóságért, pl. szabályozással, kedvezményekkel vagy példamutatással. Ehhez kapcsolódóan érdemes lenne az éttermek minősítési rendszerét és licenszjogait is újragondolni.

 

Steffen Kallbekken és Håkon Sælen, norvég kutatók kísérletet végeztek az élelmiszerpazarlás csökkentésére, mindössze két ösztönző eszközzel: kisebb tányérokkal és feliratokkal. Egy hotel  büféjében először a tányérok méretét csökkentették 3 centiméterrel. Ennek köszönhetően 19,5%-kal csökkent a maradék, amit a vendégek a tányéron hagytak. Aztán egy táblát raktak ki a büfében ezzel a felirattal ki: “Üdvözöljük! Újra! És újra! Látogasson el többször a büfénkbe. Jobb, mint egyszerre sokat enni”. Ennek  hatására  20,5%-kal csökkent a tányéron hagyott élelmiszer, ami végül hulladékként végezte. Forrás: https://www.green-nudges.com/plate-size/

 

5. ALTERNATÍV (KÖZÖSSÉGEN ALAPULÓ) ÉLELMISZER KÖRNYEZET

Az egészséges és helyi élelmiszer 2050-ben egy kulturális norma lesz minden budapestinek, a felnövekvő nemzedékek már ebben szocializálódnak. Valószínűsíthető (a jelenlegi tudományos tényeken alapuló szcenáriókból), hogy 2050-ben összeomlás (közeli) állapotban lesz a környezetünk, így a közösségek szerepe felértékelődik, és az élelmiszerrendszernek is fontos részét képezik majd. A változás fő mozgatórugói lesznek: az oktatás, a városi mezőgazdálkodás elterjesztése, illetve a helyi élelmiszertermelést, a városi mezőgazdálkodást, és az önellátást támogató jogszabályi környezet. A városvezetés több lehetőséget biztosít majd a termesztésre, és anyagilag, valamint egyéb erőforrásokkal (pl. szakemberek képzésével, alkalmazásával) is támogatja majd ezt az élelmiszer környezetet. A Főváros több lehetőséget biztosít arra, hogy helyi termelők és helyi lakosok találkozzanak, a zöld területek használatát támogatja, és nem a beépítését. Ezen kívül előmozdítja azt, hogy az iskolai oktatásnak is része legyen az élelmiszertermelés (az oktatás minden szintjén, az óvodától az egyetemig, az iskolán kívül pedig pl. termelői piacokon legyen oktatás, szemléletformálás), és több lehetőséget biztosít az önellátásra.

Nyitókép: Holbis Emőke