Main picture
Hírek

Tájhasználat és éghajlatváltozás a Homokhátságon – A MOSAIC projekt első szakmai műhelytalálkozója

2024. április 19-én Jászszentlászlón került megrendezésre a MOSAIC projekt első szakmai műhelytalálkozója, amely a tájhasználat és az éghajlatváltozás összefüggéseit vizsgálta a Dong-ér vízgyűjtő területén. A négy éves projekt rendezvényén a tájhasználatban érdekelt szakmai szervezetek képviselői vettek részt, köztük az ESSRG és a WWF Magyarország szervezetek, valamint helyi gazdálkodók, döntéshozók, erdészet és nemzeti park munkatársai.

 

A szakmai műhely megnyitója 

A találkozót Nagy András, Jászszentlászló polgármestere nyitotta meg egy reményteli felvetéssel, miszerint az  elkövetkező generációk szemléletformálása egyaránt fontos abban, hogy a víz alapvető szükségét tudatosítsuk a tájban élők esetében. Beszédét Szépe Ferenc, a Kiskunok a Vízért Egyesület képviselőjének köszöntője és előadása követte. Elmondta, szerinte a megoldás a több lábon állásban rejlik egy olyan tájban, ahol a növénytermesztés jövőjét a vízhiány fenyegeti. 

Kajner Péter a WWF Magyarországtól összefoglalta szintén a településen szervezett 2023. januári WWF workshop tanulságait. A szervezet a helyi Kiskunok a Vízért Egyesülettel közösen vízvisszatartási beavatkozásokat kezdeményezett az elmúlt években. Közös erővel sikerült elérniük helyi érintetteket és döntéshozókat, illetve meghatározni olyan alternatívákat, mint például a helyben keletkező, a szennyvíz és esővíz használata.

 

A MOSAIC projekt célkitűzései és működése 

Az ESSRG és a WWF Magyarország által közösen vezetett MOSAIC projekt kereteit és célkitűzéseit Megyesi Boldizsár ismertette. A projektben az ESSRG társvezetője és a részvételi folyamatok támogatója a szakmai műhelyek (policy lab) létrehozását és működését támogató munkacsomagnak. A szakmai műhelyek Portugáliában, Svájcban, Belgiumban, Dániában, Magyarországon és EU-s szinten strukturált párbeszédekbe vonják be a földhasználatról döntő kulcsfontosságú magán- és állami döntéshozókat. A WWF Magyarország tapasztalataira épülve a hazai műhely a Homokhátságra koncentrál szakmai egyeztetések keretében és egy készülő dokumentumfilm segítségével. 

A partnerszervezeteket Czeglédi Alexandra (ESSRG) és Király András (WWF) mutatta be röviden a résztvevőknek, amelyből kiderült, hogy az ESSRG a részvételi módszertanfejlesztésben és a nemzetközi tapasztalatátadásban segíti a hazai szakmai műhely munkáját, amíg a WWF Magyarország a helyi, regionális és állami szinten a tapasztalati és döntéshozói szakértők bevonását támogatja. Az esemény részvételi kereteit és szakmai gördülékenységét az ESSRG kutatói, Czeglédi Alexandra, Megyesi Boldizsár, Pataki György és a WWF kutatói, Kajner Péter, Király András, valamint az ELTE humánökológus hallgatói, Báthory Zita, Fehér Kinga, Horváth András, Mostafa Nóra, Tóth Ádám, Vass Gergely együttműködésben biztosították. 

 

Részvételi problématérkép

A szakmai találkozó egyik központi, részvételi elemét a problématérkép mátrix tette ki. Az eseményre érkezők saját fotókat osztottak meg a szervezőkkel, amelyek kivetítésre kerültek a workshop alatt. A fotók segítségével a térben egy pozitív – negatív és van ráhatásom – nincs ráhatásom tengely mentén elhelyezkedve osztották meg egyénileg a résztvevők a táj jövőjére vonatkozó érzéseiket és viziójukat. A műhelymunka során számos kihívást és azok lehetséges megoldásait azonosították be a résztvevők, amely a MOSAIC kutatás következő találkozóinak fókuszpontjait jelölték ki a projekt következő három évére. 

 

 

Kihívások a tájban:

 • Klímaváltozás és vízhiány
 • A biodiverzitás csökkenése
 • Magas nyári hőmérséklet és forróság
 • Természeti erőforrások, mint a víz és élelem hiánya
 • Homokos talaj és szikesedés
 • Belvíz problémák és túlzott vízelvezetés
 • Környezetszennyezés és olajkutak hatása
 • Fiatalok elvándorlása és élhetetlen területek

Lehetséges megoldások:

 • Erdőtűz elleni védelmi terv és eső-erdő-talajvíz harmonizálása
 • Víztárolás és vízmegtartás a tájban
 • Agrárstratégia és vidékfejlesztési terv kidolgozása
 • Szürkevíz újrahasznosítása és víztározók építése
 • Természetes élőhelyek védelme és megőrzése

A következő szakmai műhelynek a helyi érintettek és szakértők megkérdezésével keresünk nevet, amely az ügyért vállalt elköteleződésüket tükrözi. 2024. szeptemberében a MOSAIC projekt szakmai műhely részvételi és szakpolitikai szervezői Dániában, Koppenhágában találkoznak, hogy megosszák tapasztalataikat az éghajlatváltozás és a tájhasználatváltozás összeérését vizsgáló esetekről, azok kutatási irányairól. 

A MOSAIC projektet az EU HORIZON Research and Innovation Actions programja támogatja, 2023. szeptember és 2028 február között, szerződésszám: 101081238.