Main picture
Hírek

Kutass velünk a természet gyógyító erejére építő terápiákról!

2018 tavaszán a természet gyógyító erejére építő terápiás megoldásokkal (green care szolgáltatások) foglalkoztunk öt részes Science Café sorozatunk keretében. Januártól egészen májusig minden hónap végén egy-egy természethez kötődő terápiás megoldást ismertünk meg: kapcsolatközpontú állatasszisztált terápia, terelés-terápia, művészet- és meseterápia, vadonterápia és barlangterápia. (További információ a folyamatról.) Hazai szakemberek, civilek, érdeklődők, egyetemi hallgatók, oktatók együtt gondolkodtak a green care szolgáltatások működési mechanizmusairól, itthoni helyzetéről, elterjedésének gátjairól stb. A Science Café alkalmak és az azokat megelőző, green care szolgáltatást kínáló hazai szakemberekkel folytatott feltáró jellegű interjúk célja az volt, hogy azonosítsuk a témával kapcsolatos kutatási igényeket. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a tudomány, a kutatók milyen pontokon képesek támogatni a hazai green care ügyét.

Az egyes green care szolgáltatások kapcsán a következő kutatási igények domborodtak ki a beszélgetésekből (a lista nem teljes):

  • Gyógyító kertek, kertterápia Magyarországon: Feltárni, milyen típusú gyógyító kertek alakultak ki itthon. Interjúkat készíteni a területen dolgozó szakemberekkel. Igény lenne egy magyar nyelvű, gyógyító kertekre fókuszáló módszertani anyagra a nemzetközi és a hazai szakirodalom, tapasztalatok alapján. (Hívószavak: healing garden, therapeutic garden, garden therapy)
  • VEROCS barlangterápia: Esettanulmányt írni a kezdeményezésről. Hatásmérés. Hogyan lehetne bizonyítani a módszer hatásosságát? Külföldön vannak hozzájuk hasonló kezdeményezések? Mennyire elfogadott a barlangterápia a gyógytornászok, gyógypedagógusok körében? Mire kell figyelni, ha speciális képességű gyerekekkel barlangásznak? Hogyan lehetne terjeszteni a módszertant? Hogyan lehetne népszerűsíteni a módszert?
  • Állatasszisztált terápia (lovasterápia, kutya- és kisállatterápia, terelés-terápia):

Hatásvizsgálatok (Hogyan lehet bizonyítani, hogy hatásos az adott terápiás folyamat? Monitoring folyamat kidolgozása.);

Esettanulmányok (Egy-egy célcsoport (pl. autizmussal élők, pszichés problémákkal küzdők stb.) fejlődését végigkísérni, megvizsgálni, hogy az állatterápiás alkalmak során honnan hova jutnak el);

Módszertani anyagok készítése (Alkalmazott módszerek, gyakorlatok összegyűjtése. Szakirodalom gyűjtése a nemzetközi állatterápiás trendekkel kapcsolatban.);

Az állatterápia helyzete itthon (Szakemberek? Célcsoportok? Állatterapeuta képzések? Jogi szabályozás? A hazai állatasszisztált terápiás szakma legnagyobb kihívásai? Hogyan illeszthető be az állatterápia a hazai egészségügyi rendszerbe?).

  • Vadonterápia (wilderness therapy):

A vadonterápia helyzete itthon (Szakemberek? Vadonterápiás programok? Célcsoportok? Hazai elterjedésének lehetőségei? Finanszírozás? Képzések? Be lehet vinni ezeket a témákat egyetemi képzésekbe?);

Vadonterápiára fókuszáló anyag készítése a nemzetközi és a hazai szakirodalom, tapasztalatok alapján;

Hatásmérés (Hogyan lehet mérni a vadonterápiás programok hatását? Szakirodalom áttekintése ebből a szempontból.)

Kutatási igények feldolgozás alatt

A legtöbb kérdés a green care szolgáltatások hatásmérésére vonatkozott, így 2018 nyarán egy pilot projekt kialakításába kezdtünk a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziummal együttműködve: a 2018-19-es iskolaév során azt vizsgáljuk, hogy miként változik a gimnázium udvarára megálmodott iskolakert megtervezésébe, kiépítésébe bevont kilencedikes, reál tagozatos diákok természethez fűződő kapcsolata. A projekt eddigi mozzanatairól egy másik cikkben írunk majd bővebben.

Ezzel párhuzamosan célul tűztük ki, hogy a megfogalmazott kutatási kérdéseket eljuttatjuk a releváns egyetemi karokra, ahol az egyetemi hallgatók kurzusok keretében, illetve lehetséges szakdolgozati/TDK/PhD témákként foglalkozhatnak velük. Így vontuk be 2018 őszén az ELTE humánökológus mesterszakos hallgatóit a Móricz Gimnáziumban folyó kutatásba, és ezért kapcsolódnak be az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karról érkező hallgatók a mérésekbe a tavaszi félévben.

Idén februárban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán Dr. Fekete Mártával közösen indítjuk el „A fenntarthatóság egészségtudományi vonatkozásai” nevű szabadon választható tárgyat, hogy az SE hallgatóihoz is eljusson a természet-ember kapcsolat gyógyító aspektusa és a green care témaköre.

Várjuk azoknak az érdeklődőknek, társkutatóknak a jelentkezését, akik szívesen foglalkoznának valamelyik kutatási kérdés megválaszolásával.

 

A cikkben szereplő képet Siklósi Rozália készítette.