Main picture

Könyvismertető a Sociocracy&Holacracy című könyvről

Kutatónk, Szakál Diana írt könyvismertetőt Kiss Ferenc Sociocracy&Holacracy, Agilis és emberi szervezetek című könyvéről a KOVÁSZ folyóirat legutóbbi számába. „Mitől konstruktív, azaz tagjait, önmagát és tágabb környezetét kibontakoztató, illetve mitől destruktív, azaz tagjait, önmagát és a külvilágot romboló egy szervezet? Mikor aktualizáló és mikor elnyomó egy társas rendszer?” teszi föl e kérdéseket a 2019-ben megjelent könyvének bevezetőjében Kiss Ferenc közösség- és szervezetkutató, mentálhigiénés szakember és szocioterapeuta.

Vajon egyénként, illetve szervezetekben való részvételünkkel milyen irányú társadalmi változásokhoz járulunk hozzá? Mi a felelősségünk abban, amilyen irányba halad jelenleg a világunk? Kíváncsisággal és izgalommal kezdtem belemélyedni a könyv olvasásába, előzetes várakozásaim azonban csak részben teljesültek. Kutatónk, Szakál Diana rendkívül gondolatébresztő könyvismertetője itt olvasható.