Main picture
Publikáció

FoTRRIS helyi kísérlet: Az átalakuló Wekerle

A FoTRRIS részeként Budapest Wekerle-telepének helyi gazdaságfejlesztési lehetőségeit vizsgáltuk.

Wekerlei helyi gazdaságfejlesztési stratégia műhely

A FoTRRIS projekt helyi kezdeményezésében 4 hónapon keresztül 40 ember, köztük helyi civilek és vállalkozók, önkormányzati dolgozók és képviselők találkoztak, hogy egy strukturált együtt-gondolkodás mentén, szakértők (köztük az ESSRG munkatársai) segítségével átgondolják és beindítsák a Wekerle-telep helyi gazdaságfejlesztését.

 

 

Az első műhelymunka célja az volt, hogy közösen meghatározzuk, mi a helyi gazdaságfejlesztés célja és funkciója Wekerle számára. Ennek fő üzenetét a következőképpen foglalhatjuk össze:

A wekerlei helyi gazdaságfejlesztés a helyi közösségről szóljon; a közösség erősítéséről a gazdaságon keresztül; a közösségfejlesztés (a népességet megtartó, dinamikus, integrált, szolidáris és nyitott közösség) gazdasági megalapozásáról. A helyi gazdaságfejlesztésben újragondoljuk az erőforrások használatát, a munkát és a vállalkozásokat, a szükségleteket és a szolgáltatásokat. A helyi gazdaságfejlesztésben jobban hasznosulnak a helyi erőforrások (mint a helyi gazdaságfejlesztés hiányában jelenleg): lehetőséget teremt a fiataloknak és a rászorulóknak egyaránt; helyben kínál különféle foglalkoztatási formákat; a helyi vállalkozókat és szolgáltatásokat összekapcsolja a helyi szükségletekkel és igényekkel.

A helyi vállalkozások együttműködnek egymással, rövidutas megoldásokkal dolgoznak, élvezik a helyi önkormányzat kiemelt támogatását, miközben a wekerleieknek elérhető (megfizethető) és keresett szolgáltatásokat nyújtanak helyben. A helyi lakók pedig elsősorban helyben költik el és használják föl a jóllétük növelésére szánt forrásaikat. A keresletet támasztó fogyasztók és a kínálatot adó vállalkozók egyaránt felelős és szolidáris döntéseket hoznak a wekerlei közösség jóllétét szem előtt tartva.

Ebben a szélesebb gazdasági érdekközösségben új vállalkozások és a közösséget szolgáló innovatív megoldások születnek, miközben az önkormányzat is támogatja a kreatív és önálló kísérletezést, a közösségi terek birtokba vételét és újabbak létrehozását.

 

 

A második műhelymunka fő témája a jövőképalkotás volt. A délután folyamán a szereplők egyéni elképzeléseit szintetizálták, és beazonosították a közös motívumokat. Az esemény eredményeképpen végül négy munkacsoport alakult meg a különböző vetületek képviseletére, ezek: gondnokság, közösségi tér, közlekedés, szolgáltatások.

A harmadik műhelymunka egy mesével kezdődött, segítve a résztvevők érzelmi bevonódását, majd a konkrét tervezés jegyében telt.

 

 

Tanulságok és a folytatás

A helyi gazdaságfejlesztési stratégiai koncepció pilléreiként megfogalmazhatók azok az elvek, amelyek megtestesítik a wekerlei értékeket: kialakítható és további vitára bocsátható egy wekerlei helyi gazdaságfejlesztési „alkotmány”.

A folyamatos párbeszéd és további tervezés szolgálójaként szükséges lehet egy szervezeti megoldás („helyi gazdaságfejlesztési testület”) létrehozását megfontolni. Ez összefoghatja a helyieket a lakossági bevonást szélesítve, illetve összekötheti a létező és alakuló wekerlei kezdeményezéseket azokkal a szereplőkkel, akikkel hatékonyan együttműködhetnek a további fejlesztésben.

A bevonás fontos elve és momentuma lehet a szolidaritás, vagyis azok mozgósítása, akik eddig hiányoztak a folyamatból, s helyzetük miatt maguktól kevéssé válhatnak aktívvá. Ehhez közösen meg kell találnunk a megfelelő eszközöket és folyamatmegoldásokat. A gazdaságfejlesztés fontos helyi szimbóluma lehet továbbá egy „Wekerle-védjegy”, valamint fizikai megtestesülése egy közösségi tér.

 

 

A működő és induló kezdeményezésekre építve szeretnénk további együttműködést javasolni és kínálni azt remélve, hogy az elindult folyamat sokféle szférát képviselő szereplője a továbbiakban is velünk tart.

Végül, az eseményről egy független újságírók által készített rövidfilm is készült, amelyet hamarosan bemutatunk itt, a weboldalunkon is.

További infók:

Hivatalos weboldal
Twitter
Átalakuló Wekerle
A helyi kísérlet Facebookja