Kelemen Eszter

Dr. Kelemen Eszter, közgazdász, a Corvinus Egyetem Döntéselmélet Tanszékének, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének, és az ELTE Humánökológia szakának volt oktatója. Doktori fokozatát az ökológiai közgazdaságtan területén végzett kutatásai alapján szerezte. Az ENSZ égisze alatt működő IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) szakértője, a platform egyes jelentéseinek vezető szerzője. Külső munkatársként dolgozott az Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetében. 2018-ban elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, ehhez kapcsolódó kutatását az MTA Szociológiai Intézetében folytatja. Fő kutatási területei között megtaláljuk az ökoszisztéma szolgáltatásokat, a társadalmi részvételre épülő szocio-kulturális természetértékelési módszereket, a fenntartható tájhasználat társadalmi és politikai tényezőit, valamint a tudomány és szakpolitika közötti párbeszéd kritikai vizsgálatát.

Eszter az Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság (European Society for Ecological Economics) alelnöke. Az Ecosystems and People folyóirat és a Kovász folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Kelemen Eszter: Diverse values and plural valuation: options and opportunities to contribute to sustainability transformations. Keynote előadás a Biodiversity crisis in a changing world. 6th European Congress of Conservation Biology kongresszuson, 2022. augusztus 22–26, Prága.