Balázs Bálint

Dr. Balázs Bálint környezetszociológus, szociológusi (ELTE) és történészi (CEU) diplomák után a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában szerezte doktori fokozatát, az alternatív élelmiszerhálózatok kutatójaként.

Oktatóként részt vett a Szent István Egyetem Agrár-környezetgazdálkodási mérnök, Természetvédelmi mérnök, valamint a Hulladékgazdálkodási technológus képzésében (2009-2017). Oktatási és kutatási munkái mellett részt vett a gödöllői és szekszárdi helyi élelmiszer rendszerek fejlesztésében, élelmiszer önrendelkezéssel foglalkozó civil kezdeményezésekben, a közösségi mezőgazdálkodás és a hazai közösségi maghálózat fejlesztésében.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szakán a Környezetszociológia tárgy felelőse (2020-), a Kiotói Egyetemen a fenntartható élelmiszer-rendszerekről tart kurzust.

Szociológus kutatóként – kvalitatív és kvantitatív fogyasztói kutatásokban – dolgozott a Suvet Research-ben (1997-2004), társ-alapítója és felelős szerkesztője volt a Múlt-kor Történelmi Magazinnak (2000-2009).

Környezetszociológiai kutatásai kezdetben az agrár-környezetgazdálkodási programok szocioökonómiai hátterét vizsgálták. Idővel kutatásai főként a természet és a társadalom kölcsönhatásaira, a fenntartható és helyi élelmiszer rendszerek vizsgálatára irányulnak. Számos, a természet- és társadalomtudományok határterületén álló, részvételi- és transzdiszciplináris kutatás résztvevője és vezető kutatója.

Vezetőségi tagja az Európai Szociológiai Társaság Környezet és Társadalom hálózatának, tagja a Living Knowledge – nemzetközi Science Shop hálózatnak. 2013-ban résztvevője az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja megbízásából készült, rövid élelmiszer láncokról és helyi élelmiszer rendszerekről szóló, tudományos és szakpolitikai jelentésnek. Vezető szerzője az ENSZ Környezetvédelmi Program keretében létrejött TEEB for Agriculture and Food  – Tudományos és Gazdasági Megalapozó Jelentés öko-agrár-élelmiszer rendszerekről szóló harmadik fejezetének (2017-2018). Az EU “Termőföldtől az Asztalig” Stratégiáját támogató Fenntartható Élelmiszer Rendszerek megalapozó tanulmányának egyik szerzője. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet lapjának, a “European Journal of Mental Health – Well-being in a social and ecological context” szerkesztőségi tagja.

Kutatási területek:

  • Fenntarthatóság az agrár-élelmiszer rendszerben
  • Piacos és nem piacos élelmiszerellátás, az élelem mint közjó
  • Élelmezéspolitika
  • Közösségi tudomány, részvételi módszerek, együttműködő kutatás

Publikációk: