Balázs Bálint

Dr. Balázs Bálint környezetszociológus, doktori fokozatát a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában szerezte, az alternatív élelmiszerhálózatok kutatójaként. Oktatóként részt vett a Szent István Egyetem Agrár-környezetgazdálkodási mérnök, Természetvédelmi mérnök, valamint a Hulladékgazdálkodási technológus képzésében. Kutatómunkája elején elsősorban az agrár-környezetgazdálkodási programok szocioökonómiai hátterét vizsgálta. Kutatásai idővel főként a természet és a társadalom kölcsönhatásaira, a fenntartható és helyi élelmiszer rendszerek vizsgálatára irányulnak. Számos, a természet- és társadalomtudományok határterületén álló, részvételi- és transzdiszciplináris kutatás résztvevője és vezető kutatója. Vezetőségi tagja az Európai Szociológiai Társaság Környezet és Társadalom hálózatának, tagja a Living Knowledge – nemzetközi Science Shop hálózatnak. 2013-ban résztvevője az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja megbízásából készült, rövid élelmiszer láncokról és helyi élelmiszer rendszerekről szóló, tudományos és szakpolitikai jelentésnek.