Main picture
Hírek

Társadalmi innováció és civil társadalomtudomány részvételi filmmel – YouCount Országos Műhely Budapesten

A 2021 óta Siklósbodonyban tevékenykedő YouCount csapat a Vizualitás, cselekvés, részvétel – vizuális beavatkozások és részvételi kutatások című konferencián mutatta be módszertani eredményeit 2023. október 20-án.

A konferencián művészeti szakemberek, filmesek, társadalomkutatókat vettek részt különböző magyarországi egyetemekről, hogy áttekintést adjanak a vizuális társadalmi beavatkozások területén zajló társadalomtudományi programokról.

Haragonics Sára filmrendező és Oblath Márton vezető kutató a helyi fiatalokkal együttműködésben megvalósított módszertani innovációt mutatta be. Bemutatták annak általános összefüggéseit, hogy a részvételi akciókutatás és a civil társadalomtudomány hogyan használja fel a művészeti alapú munkaformákat. Az előadás azt igyekezett tisztázni, hogy miként határozza meg a művészeti tevékenységek szerepét egyik és másik megközelítés, a gyakorlattal szemben felmerülő módszertani elvárások miben térnek el, és miként egészítik ki egymást. A beszélgetés során felmerült, hogy a művészeti önkifejezések folyamatos transzponálásának a technikája a társadalmi tapasztalatok szaturált általánosításához vezethet, a résztvevők továbbá érintették a feszesen tervezett módszertan és a repertoár alapú, inkább improvizatív kutatási stratégia kérdését is.

A délutáni workshopon, amelyet a siklósbodonyi YouCount projekt kutatási eredményeinek szenteltek, mintegy 30 fő vett részt, köztük kutatók, filmesek, egyetemi hallgatók és két részt vevő fiatal kutató, Bartáné Somogyi Gina és Ágoston Dominika.

Először a YouCount kutatási keretét mutatták be, és elsősorban azokat a konkrét kihívásokat ismertették, amelyekkel egy 120 lakosú apró településnek kell szembenéznie, miközben egy állami finanszírozásra támaszkodó, permakultúra alapokon nyugvó, fenntartható mezőgazdasági üzemet próbáltak kialakítani.

Ezután a “Mi az innováció?” című 25 perces részvételi játékfilmet vetítették le. A részt vevő fiatalok a falujukban zajló társadalmi innovációs folyamat játékos tükrözéseként hozták létre misztikus sci-fi filmjüket. A film nemcsak a helyi társadalmi innovációk értelmezéseként nézhető, hanem tervezett társadalmi beavatkozás is volt a fiatalok részéről. Azzal a kérdéssel kívánta szembesíteni a falut, hogy a kertfejlesztési folyamat során felmerülő négy konkrét kihívás prioritási sorrendjét miként lehetne meghatározni. (A négy elkülönítendő és kezelendő nehézség a vízhiány, az egészségügyi problémák, a köztér karbantartása, valamint a magány/társadalmi elszigeteltség volt.) Civiltudományi kutatói szerepükből a kérdés megfogalmazásával segíthetik a fiatalok a kertészeket az észlelt nehézségek leküzdésében és a kert fenntartásának továbbgondolásában.

A vetítés után a műhelymunkák résztvevői két lehetőség közül választhattak. Vagy csatlakozhattak egy kérdezz-felelek formátumú beszélgetéshez a film alkotóival, és elmélyülhettek annak árnyaltabb vizsgálatában, hogy a film hogyan tükrözi a társadalmi innováció helyi kibontakozási folyamatát. A közönség választhatta azt is, hogy egy részvételi filmkészítési gyakorlatban vesz részt, amelynek során vizuális válaszokat hozták létre a korábban említett négy kihívásra.

Érdekes módon a tapasztaltabb kutatók a fiatal kutatókkal való közvetlen beszélgetést választották. Elsősorban a helyi lakosok és a kutatók közötti hosszú távú kapcsolat kialakításának és fenntartásának tapasztalatai érdekelték őket, a vidéki kertépítési kísérletek lehetőségeire és akadályaira kérdeztek rá, valamint rámutattak a kibontakozó társadalmi innovációs folyamat és a filmben látható egy pillanatot megragadó ábrázolásmód közötti érdekes feszültségre. A részvételi videós műhelymunkában inkább a média szakos diákok és a művészeti szakemberek vettek részt. Személyes és vicces reflexiós videóik vizuális válaszokat fogalmaztak meg a fiatal kutatók által felvetett kérdésékre, hangsúlyozva a kérdések globális beágyazottságát is.