Czett Kármen

Több mint 5 éves tapasztalattal rendelkező társadalomtudományi kutató vagyok, és érdeklődésem
középpontjában évek óta az ökológiai témák állnak. A berlini Humboldt Egyetemen tanultam
társadalomtudományi kutatást, ahol az ökofeminizmus, a tudástermelés és az ember-természet
kapcsolatok kérdésköreivel foglalkoztam. Ezt megelőzően a Budapesti Corvinus Egyetem
kommunikáció- és médiatudomány, valamit gazdálkodási és menedzsment szakán végeztem
párhuzamos alapképzéseket. Jelenleg az ESSRG kutatója vagyok, ahol két EU által finanszírozott
projektben veszek részt:
● a BioAgora projekt célja, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos ismereteket
összekapcsolja a szakpolitikai döntéshozatal igényeivel;
● a Planet4B projekt pedig transzdiszciplináris közösségeket hoz létre annak felmérésére, hogy
bizonyos tényezők hogyan kapcsolódnak egymáshoz, valamint hogyan befolyásolják a
biodiverzitással kapcsolatos viselkedést és döntéshozatalt.
Mielőtt az ESSRG-hez csatlakoztam volna, éveket töltöttem közvélemény-kutatással, és a 2022-es
magyar parlamenti választások idején egyedülálló betekintést nyerhettem hazánk politikai
légkörébe.