Szolgáltatások

A kutatócsoportunk életét meghatározó dialógus nemcsak az egyes szaktudományok között zajlik, hanem a tudomány falain kívüli missziót is magára vállal, közvetítve és terjesztve egyfelől az ökológiai problematika holisztikus szemléletét, másfelől azt a társadalmi felelősségérzetet, amelyhez a kutatás és oktatás szervezeteinek és képviselőinek (kutatóknak, diákoknak és tanároknak egyaránt) föl kell nőniük.

Ezért kezdtük el a Fenntartható Magyarország és a Diverzitás Science Cafe beszélgetéssorozatot, kapcsolódtunk be a tudományos kávéházak európai hálózatába: SciCafe.eu és SciCafe2.0. E célból hoztuk létre és működtettük a gödöllői Szent István Egyetemen, a Regionális Fejlesztés Operatív Program finanszírozásával a Közösségi Tanulás és Önkéntes Központot, amely a közösségi tanulás oktatási modelljét alkalmazva, a diákokat önkéntes tevékenységek végzésére ösztönözve próbálta szorosabbra vonni a kapcsolatot az egyetem és a környező civil szervezetek között.

Emiatt lettünk a Living Knowledge Hálózat kapcsolattartó pontja, hogy aktívan segítsük a Science Shop-jellegű kezdeményezések kialakítását és fejlesztését (lásd SCIPAS report [.pdf] és PERARES report [.pdf]). Emiatt lettünk aktív tagjai a civil tudomány európai egyesületének (ECSA) és terjesztjük a civil tudomány elveit (.pdf) is.

Projektek

Összes megtekintése »

Dinamikus értékláncok

A RADIANT projekt az Európában alulhasznosított, alternatív termesztett növények számára fejleszt dinamikus értékláncokat.

More...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

More...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

More...

Contracts2.0

Az agrárgazdaság számos környezeti közjószág előállítására és fenntartására képes. A tájhasználati döntések során azonban legtöbbször a piacosítható termékek előállítása kerül előtérbe, ami gyakran aláássa a közjavak - pl. a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, az ökoszisztéma szolgáltatások, vagy a biodiverzitás - fenntartását. A mezőgazdaság által előállított piaci termékek és közjavak közötti egyensúly megteremtésére olyan célzott közpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a társadalom jóllétéhez elengedhetetlen közjavak fenntartását.

More...