Szolgáltatások

A kutatócsoportunk életét meghatározó dialógus nemcsak az egyes szaktudományok között zajlik, hanem a tudomány falain kívüli missziót is magára vállal, közvetítve és terjesztve egyfelől az ökológiai problematika holisztikus szemléletét, másfelől azt a társadalmi felelősségérzetet, amelyhez a kutatás és oktatás szervezeteinek és képviselőinek (kutatóknak, diákoknak és tanároknak egyaránt) föl kell nőniük.

Ezért kezdtük el a Fenntartható Magyarország és a Diverzitás Science Cafe beszélgetéssorozatot, kapcsolódtunk be a tudományos kávéházak európai hálózatába: SciCafe.eu és SciCafe2.0. E célból hoztuk létre és működtettük a gödöllői Szent István Egyetemen, a Regionális Fejlesztés Operatív Program finanszírozásával a Közösségi Tanulás és Önkéntes Központot, amely a közösségi tanulás oktatási modelljét alkalmazva, a diákokat önkéntes tevékenységek végzésére ösztönözve próbálta szorosabbra vonni a kapcsolatot az egyetem és a környező civil szervezetek között.

Emiatt lettünk a Living Knowledge Hálózat kapcsolattartó pontja, hogy aktívan segítsük a Science Shop-jellegű kezdeményezések kialakítását és fejlesztését (lásd SCIPAS report [.pdf] és PERARES report [.pdf]). Emiatt lettünk aktív tagjai a civil tudomány európai egyesületének (ECSA) és terjesztjük a civil tudomány elveit (.pdf) is.

Projektek

Összes megtekintése »

Civil társadalomtudományi projekt a kirekesztéssel veszélyeztetett fiatalok társadalmi befogadása témájában

Az európai és magyar fiatalok számos csoportja éli meg nap mint nap a társadalmi kirekesztés számos formáját. A fiatalok társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportjai önmagukban is sokfélék, és nagyon sok megélt tapasztalattal és tudással rendelkeznek a társadalmi kirekesztés formáiról, illetve azokról a tényezőkről, melyek a társadalmi befogadást segítik vagy segítenék elő.

More...

Dinamikus értékláncok alulhasznosított növényeinkért

A RADIANT projektben az Európában alulhasznosított termesztett növények (például alternatív gabonanövények, ritka tájfajta gyümölcsök, vagy hüvelyesek) számára fejlesztünk dinamikus értékláncokat - ideértve alternatív élelmiszerek vagy takarmányok létrehozását, vagy hagyományos ételek népszerűsítését.

More...

Együttműködésen alapuló élelmiszerrendszerek

A COACH Projekt abból a felismerésből indul ki, hogy a gazdálkodók és a kistermelők nagyon gyakran sérülékeny szereplői a értékláncoknak. Az együttműködés során olyan megoldásokat keresünk, amelyek javíthatnak a kistermelők alkupozícióján, segíthetnek a piacra lépés akadályainak elhárításában és egy méltányos jövedelem biztosításában. Annak köszönhetően, hogy a társadalom egyre többet tud a környezeti válságról, és arról is, hogy a helytelen étkezés összefügg egyes betegségek kialakulásával, egyre inkább megjelenik a fogyasztói igény a jó minőségű, egészséges és fenntartható forrásból származó táplálékra. A környezetbarát mezőgazdasági termelésből származó táplálékot kereső fogyasztók ma már számos innovatív lehetőség közül választhatnak, amelyek a gazdálkodók számára is kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet eredményeznek. 

More...

Közös értékteremtés a kutatásban

Intézményi szintű változásokat indítunk a kutatásetika, a nyílt hozzáférés, a társadalmi részvétel, a nemek közötti egyenlőség és a tudományos oktatás területén, a kutatás és az innováció szereplői körében.

More...