Szolgáltatások

A kutatócsoportunk életét meghatározó dialógus nemcsak az egyes szaktudományok között zajlik, hanem a tudomány falain kívüli missziót is magára vállal, közvetítve és terjesztve egyfelől az ökológiai problematika holisztikus szemléletét, másfelől azt a társadalmi felelősségérzetet, amelyhez a kutatás és oktatás szervezeteinek és képviselőinek (kutatóknak, diákoknak és tanároknak egyaránt) föl kell nőniük.

Ezért kezdtük el a Fenntartható Magyarország és a Diverzitás Science Cafe beszélgetéssorozatot, kapcsolódtunk be a tudományos kávéházak európai hálózatába: SciCafe.eu és SciCafe2.0. E célból hoztuk létre és működtettük a gödöllői Szent István Egyetemen, a Regionális Fejlesztés Operatív Program finanszírozásával a Közösségi Tanulás és Önkéntes Központot, amely a közösségi tanulás oktatási modelljét alkalmazva, a diákokat önkéntes tevékenységek végzésére ösztönözve próbálta szorosabbra vonni a kapcsolatot az egyetem és a környező civil szervezetek között.

Emiatt lettünk a Living Knowledge Hálózat kapcsolattartó pontja, hogy aktívan segítsük a Science Shop-jellegű kezdeményezések kialakítását és fejlesztését (lásd SCIPAS report [.pdf] és PERARES report [.pdf]). Emiatt lettünk aktív tagjai a civil tudomány európai egyesületének (ECSA) és terjesztjük a civil tudomány elveit (.pdf) is.